06 november 2018
Norrbotten står starkt trots nedgång

Norrbotten står starkt trots nedgång

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Trots en ganska stor nedgång från förra året är konjunkturläget i Norrbotten starkare än normalt

- Konjunkturindex för Norrbotten visar på +28, vilket är starkare än normalt. Byggbranschen har gått fram medan läget inom industrin har dämpats en del, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

- Läget är starkare än normalt i samtliga norrlandslän. Jämfört med det mycket starka läget vid förra årets barometer noteras en liten nedgång för hösten 2018 som väntas tas igen till våren. Efter en kraftig uppgång från ifjol är det nu högkonjunktur i byggbranschen men även verkstadsindustrin har klivit in i högkonjunkturen och har det starkaste konjunkturläget sedan 2007, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.

Industrikonjunkturen är stark i Norrbotten

Industrikonjunkturen har varierat kraftigt de senaste åren. Indexet steg till +66 förra hösten och minskade i årets mätning med 34 enheter till +32. Det innebär ändå att läget är starkare än normalt. Företagen såg framför sig en svag uppgång i produktionen första halvåret i år men utfallet visar att produktionen istället minskade då sex av tio företag uppger en minskad produktion. Under andra halvåret är produktionen åter på uppgång och mer än hälften av företagen pekar på en ökad produktion.

Ökat byggande

Konjunkturindex för den norrbottniska byggbranschen når i höstens undersökning +27 jämfört med förra årets utfall på +12, vilket innebär att läget nu är klart starkare än normalt. Byggandet har ökat starkt under året.

Svagt negativ trend i sällanköpshandeln

För sällanköpshandeln i Norrbotten landade konjunkturindex på –2 i årets barometer efter en viss nedgång från förra året. Tre fjärdedelar av företagen betraktar konjunkturläget som tillfredställande. Försäljningsvolymen utvecklades mycket starkt under första halvåret men bedöms ha en mer blygsam uppgång under andra halvåret. Inför våren ser konjunkturen ut att försvagas ytterligare något.

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik, fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Norrland, har dessutom brutits ned på de 5 länen Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och början av oktober – avser utfall för första halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2019.

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se

För mer information kontakta:

Katja Lepola, vd Norrlandsfonden, tel: 070-379 46 77

[email protected]

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter