08 augusti 2019
MRM Mining – en viktig kugge i stadsomvandling

MRM Mining – en viktig kugge i stadsomvandling

MRM Mining AB är ett företag i Gällivare som erbjuder service och underhåll, maskinmontage och reservdelar till gruvindustrin. Men de gör också annat, exempelvis genomför bolaget uppdrag mot vattenverket i Henriksdal i Stockholm. Förutom detta har bolaget även kompetens inom husflyttar. En av ägarna, Mattias Larsson, har tidigare genomfört tre husflyttar från Malmberget åt LKAB (i annat bolag). Nu har MRM fått uppdrag att genomföra husflyttar åt LKAB. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Under de närmaste åren ska tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas. För att bevara värdefulla kulturmiljöer flyttas 30 bostadshus plus ett antal förrådsbyggnader från gruvsamhället till det närbelägna samhället Koskullskulle. Husen transporteras på trailer som hela byggnader.

-Att omvandla en stad är en utmaning för alla, inte minst på grund av den kultur, minnen och de känslor som omger det gamla. Faktum är att alla värden inte kan mätas i pengar och därför är det särskilt glädjande att vi kan hjälpa till med att flytta byggnader, säger Mattias Larsson, MRM Mining.

Norrlandsfondens Petter Alapää är imponerad av bolagets tillväxt och kompetens inom fler områden.

-MRM Mining ägs och drivs av mycket kompetenta och erfarna företagare med stort nätverk. Det är en styrka att bolaget har en diversifierad marknad, inte enbart beroende av gruvsektorn, säger Petter Alapää.

Kontaktinformation:

Mattias Nilsson, VD MRM Mining AB

070 600 60 75

[email protected]

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter