27 februari 2017
Mitt i prick för Gävleföretag

Mitt i prick för Gävleföretag

Bland lnvotechs kunder finns storföretag som Ovako och Sandvik, ett flerårigt samarbete har lett fram till utvecklingen av ett nytt positioneringssystem. Med hjälp av GPS-koordinater från gods och truckar får kunden full överblick över lagerytorna och med digitaliseringens hjälp skapas optimala materialflöden och kontroll över hela kedjan.

– Systemet användes från början av räddningstjänsterna för att positionera räddningsfordon. En kommunikationsplattform för inre och yttre räddningsledare som skapade ett underlag för dem att kunna fatta snabba och säkra beslut. Systemet testades senare för att användas till att få tidiga varningar om pandemiutbrott på landsbygden i Kina, genom att samla in data från bland annat sjukvård, skolor och apotek. Genom att kombinera vetenskap om sjukdomsförlopp så kunde systemet varna när det visade tecken på utbrott, berättar Therese Öhman, operativ chef på Invotech Solutions.

Invotech grundades av två studenter och startade som ett litet konsultföretag men är idag ett renodlat mjukvarubolag. 2012 blev de kontaktade av den lokala inkubatorn med en fråga. Kunde Invotech hjälpa Sandvik SMT som hade ett behov av att hitta ett system för att bättre kunna hålla reda på materialet som lagrades och transporterades på industriområdet?

SMT lade nämligen stora resurser på att hela tiden leta rätt på material och problemen var omfattande – särskilt vintertid.

– Invotech fick frågan och de kunde leverera både GPS-teknik och en digital plattform som kunde hantera information – och presentera den både för förare och management. Projektet inleddes med att anpassa tekniken och utforma systemet så det passade industrin. Idag är systemet i drift på Sandvik och ett liknande projekt är i full gång på Ovako, fortsätter Therese Öhman.

Andra stora industrier har också hört av sig sedan de fått se vilka effektiviseringsvinster som kan göras via Invotechs system. I höstas blev även Invotech vinnare i den svenska deltävlingen European Satellite Navigation Competition och fick representera Sverige i finalen som hölls i Madrid.

– Tävlingsbidraget var en förlängning av den materialpositioneringslösning som vi har tagit fram för industrin. Vi känner av behovet och har rekryterat för att kunna möta efterfrågan. Vi ser att det finns ett stort behov av att konkretisera vad digitalisering i industrin innebär i verkligheten. Vi bjuder därför in till seminarier och visar hur nya tjänster och affärsmodeller kan skapas via digitalisering.

Invotech Solutions är inne i en expansiv fas och prognosen säger att de kommer att ha ett 30-tal anställda om tre år.

– Norrlandsfonden har medverkat inte bara som finansiär utan även fungerat som ett viktigt bollplank i den strategiska planeringen, säger Therese Öhman. <

- Invotech Solutions innovativa system och utveckling är mitt-i-prick och ett perfekt exempel på där Europeiska Investeringsfondens, EIF:s, mål att tillföra resurser genom kreditgarantier ner på nationell nivå når en tänkt målgrupp genom Norrlandsfonden. Företaget är närmast unikt i sin verksamhet och gör en otroligt spännande resa, säger Per-Erik Persson, Företagsanalytiker vid Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter

Fler nyheter