10 juni 2019
Martinsons vinner nya marknader

Martinsons vinner nya marknader

Sveriges största producent av limträ vinner ny mark. 2018 var ett bra år för Martinsons med byggande på topp och en ökad medvetenhet bland kunderna om vikten av att vara hållbar. Samtidigt finns en osäkerhet på marknaden – speciellt utomlands.

Efter ett händelserikt 2018 ökade familjeägda Martinsons sin vinst till 112 miljoner kronor och en omsättning på ungefär 1,8 miljarder. Det trots att de stängt ned ett av sina sågverk, ökat kapaciteten på sina andra samt rekryterat 100 nya medarbetare. Förändringar som belastat årets resultat med 40 miljoner kronor som extraordinära kostnader.

– 2018 var ett år med byggande på topp. Vi effektiviserade våra processer samtidigt som våra produkter tagits emot bättre och bättre. Vi har alltid haft hållbarheten i fokus och nu har köparna kommit ikapp och förstått det här, säger Lars Martinson, koncernchef.

Martinsons är idag en av branschens mest tongivande företrädare, inte minst som ambassadörer för hållbart byggande. En byggnadsstomme i trä ger ett betydligt lägre klimatavtryck än motsvarande i till exempel stål eller betong.

– Limträ och KL-trä ligger i tiden som klimatpositiva produkter med stora möjligheter. Vi var länge ensamma om vårt KL-trä i Sverige men nu när fler kollegor fått upp ögonen ökar det också trovärdigheten för produkten, vilket är bra för oss, säger Lars Martinson och fortsätter:

– Samtidigt försöker vi angripa marknaden på nya sätt. Dels genom att titta på andra segment, dels genom att påminna om att vi inte bara är leverantörer utan också projektörer.

I april i år säkrade Martinsons sin största order genom tiderna när de fick både leverans och montage av Skellefteås kulturhus.

– Inom segment som idrottshallar, affärslokaler och skolor har vår erfarenhet av att hantera planering, produktion och konstruktionslösningar visat sig vara oerhört värdefull.

Samtidigt finns en osäkerhet på marknaden. Speciellt utomlands. Under 2018 var Kina den enskilt största exportmarknaden för Martinsons. Men på grund av handelskonflikten mellan Kina och USA finns det en osäkerhet hur den kinesiska marknaden utvecklas under 2019.

– Dessutom har vi England, som är en stor marknad för sågverksbranschen, där det finns en stor osäkerhet i och med Brexit. Det är svårt att veta exakt hur mycket det kommer att påverka oss men egentligen är jag inte särskilt orolig, säger Lars Martinson och fortsätter:

– Den stora förändring vi gjorde 2018 har varit till stor nytta. Organisationen fungerar väldigt bra och vi har bra struktur och kontroll på det vi gör. Våra förädlade produkter har mycket goda tider framför sig. Vi känner oss därför väl rustade att möta förändringarna på marknaden. 

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter