30 januari 2020
Martinsons Trä AB – Hur är läget Lars Martinson?

Martinsons Trä AB – Hur är läget Lars Martinson?

Familjeägda Martinsonskoncernen i Västerbotten är en av de ledande aktörerna inom byggandet av ett hållbart och framtidssäkert samhälle. Sedan starten i slutet av 1920-talet har företaget utvecklats från att vara ett rent sågverk, till att i dag producera alltifrån sågade trävaror och byggprodukter till limträ och KL-trä. Inom sågade trävaror och limträ går en stor del av produktionen på export världen över.

Genom att ta tillvara de unika byggegenskaperna hos limträ och KL-trä har Martinsons dessutom utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande.

Koncernen har idag cirka 475 anställda och en årsomsättning på 1,9 miljarder kronor. Förutom huvudkontoret och produktionsanläggningen i Bygdsiljum i Västerbotten, har Martinsons även kontor och produktion i Kroksjön utanför Skellefteå samt ett kontor i Umeå.

Norrlandsfondens Per Nilsson slår en signal till koncernchef Lars Martinson för att höra hur läget är.

Hur är läget på era marknader just nu och vad tror du om 2020?

- När det gäller sågade trävaror bedömer vi att priserna har bottnat och kommer att stiga under året. Strejken vid finska sågverk bidrar också till att utbudet minskar. Det är alltid svårt att sia om framtiden men vi är försiktigt optimistiska. När det gäller våra byggprodukter går det mycket bra. Vi har aldrig haft en sådan efterfrågan sedan vi började med denna vidareförädling för tjugo år sedan. Bland annat har vi flera stora trähusprojekt på gång, varav kulturhuset i Skellefteå är ett sådant, säger Lars Martinson.

Varför är det sådant drag nu tror du?

- Nu har hållbarhetsaspekten med att bygga i trä slagit igenom på allvar. Det har pratats om detta i flera år men det är först nu det slår igenom eftersom ledtiderna är långa. Många byggprojekt som planerats med traditionella material, betong exempelvis, måste färdigställas innan träbyggandet kommer in på allvar. Men nu är vi där. Det är klart att det känns mycket tillfredsställande efter att vi kämpat med detta under lång tid, säger Lars Martinson.

Vad händer på Martinsons under året?

- Vi genomför omfattande investeringar, totalt runt 150 mkr, vilket innefattar ny panna samt flytt av timmerintaget från Hällnäs till Bygdsiljum, som ett led i att öka produktionskapaciteten. Det är alltid ansträngande att genomföra stora investeringar samtidigt som vi upprätthåller produktionstakten. Men vi har gjort det förr, så det borde fungera nu också, avslutar Lars Martinson.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter