03 februari 2022
Logscom – virkesmärkning för modernt och hållbart skogsbruk

Logscom – virkesmärkning för modernt och hållbart skogsbruk

Logscom i Åsele erbjuder egenutvecklade system för virkesmärkning. Grundaren Martin Englund är civilingenjör med bakgrund inom Komatsu Forest. Martin är uppväxt med ett familjeföretag inom skogsbruk, Gigsele Transport AB. Det är med dessa erfarenheter som han sett möjligheter att underlätta processen med virkesmärkning. I en tidsstudie visade det sig att en vanlig slutavverkningsgrupp lägger ca 100 timmar per år på märkning av virke. Detta sker manuellt och entreprenören löper risk att skada sig vid denna process som utförs på plats ute i skogen, ofta i slutet av arbetsdagen.

-Vi utvecklade först ett system för virkesmärkning på skördare som var mycket uppskattat. Det hjälper skogsentreprenörerna att hålla ordning på alla virkesstockar genom ett finurligt sätt att märka stockarna redan i skördarens aggregat, säger vd Martin Englund.

Nästa system, virkesmärkning på skotare, lanserades 2019 och har blivit en succé. Hittills har systemet varit mycket driftsäkert.

-Kunderna efterfrågade detta. Skördarna är redan fyllda med teknik och marknaden tyckte att det borde finnas virkesmärkning i skotarna. Det var en teknisk utmaning och många frågetecken att reda ut men som vi på Logscom lyckades bra med, säger Christoffer Rönnberg, delägare i Logscom AB.

Logscom är involverade i olika spårbarhetsprojekt avseende virke. Det går att spåra var och när enskilda stockar är avverkade, vilket har betydelse för kvalitetsbedömning av virket, men också många hållbarhetsaspekter inom uppföljning av skogsvård och vid forskning.

-Det enda bekymret är den globala komponentbrist avseende elektronik som uppstått i samband med pandemin. Vi har dessutom inte kunnat delta på mässor som planerat, säger Martin Englund.

Logscom ser fram emot en ljus framtid efter pandemin då det också blir möjligt att demonstrera systemet för potentiella kunder på mässor och liknande evenemang. Idag säljs systemen främst på svenska marknaden och en del i Norge, men det finns en stor exportmarknad. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

-Logscom har system som erbjuder både skogsentreprenörer och sågverk någonting helt nytt, kostnadsbesparande och hållbarhetsfrämjande. Deras fokus ligger helt rätt i tiden, säger Anna Asplund, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter