21 augusti 2018
Logscom erbjuder effektiv virkesmätning

Logscom erbjuder effektiv virkesmätning

Logscom erbjuder ett egenutvecklat system för virkesmätning. Systemet Woodland inkjet hjälper skogsentreprenörerna att hålla ordning på alla virkesstockar genom ett finurligt sätt att märka stockarna redan i skördarens aggregat. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer. 

I en tidsstudie visade det sig att en vanlig slutavverkningsgrupp lägger ca 100 timmar per år på märkning av virke. Detta sker manuellt och entreprenören löper risk att skada sig vid denna process som utförs på plats ute i skogen, ofta i slutet av arbetsdagen.

-I stället för att lägga tid på att måla virke kan skogsentreprenören med hjälp av våra produkter utföra såväl mätkontroller som kalibreringar betydligt enklare, snabbare och säkrare än på det som görs idag, säger Logscoms VD

-Logscom har en mycket bra produkt i Woodland Inkjet och systemet kommer att kunna erbjuda både entreprenörer och sågverk någonting helt nytt, kostnadsbesparande och hållbarhetsfrämjande, säger Anna Hedström, Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:

Martin Englund, VD Logscom, 070-279 06 50

Eller

Anna Hedström, Norrlandsfonden, 070-279 88 23

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter