21 februari 2020
Kaunis Iron AB – Hur är läget Klas Dagertun?

Kaunis Iron AB – Hur är läget Klas Dagertun?

Kaunis Iron AB är ett nystartat bolag som med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang startat upp järnmalmsgruvan i Pajala. Tack vare en stark efterfrågan, en hållbar och konkurrenskraftig produkt och med driftklara anläggningar i världsklass har bolaget en årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt. Deras unika järnmalmskoncentrat som redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk, har med sina gynnsamma miljöfördelar en tydlig plats på marknaden. Kaunis Iron ägs av ett 80-tal svenska entreprenörer.

Norrlandsfondens Per Nilsson slår en signal till vd Klas Dagertun för att höra hur läget är.

Hur är läget på marknaden just nu?
- Förutom osäkerheten om vilka konsekvenser coronavirusets härjningar kan få så ser det ljust ut för oss. Priset på järnmalm befinner sig på en relativt hög nivå och har varit inne i en stigande trend sedan korrigeringen under tredje kvartalet 2019. Sjöfrakterna har sjunkit till mera normala nivåer efter att ha varit höga under stora delar av 2019, bl.a. som konsekvens av de förändringar svaveldirektivet inneburit för sjöfarten. Den svenska kronan är fortfarande svag ur ett långsiktigt perspektiv och har i närtid försvagats ytterligare efter förstärkningen under hösten 2019. Dollarn är idag nära ”all time high” ur ett tioårigt perspektiv, säger Klas Dagertun.

- Hittills har inte coronaviruset fått några betydande effekter på priserna. Priserna sjönk givetvis inledningsvis när utbrottet fick global kännedom men har nu återhämtat sig och är i princip tillbaka på samma nivå som innan. Det är dock för tidigt att säga någonting om framtiden och hur dess effekter kommer att se ut för oss. Där finns en oro, säger Klas Dagertun.

Vad tror du om marknaden för järnmalm under året, vilka möjligheter och utmaningar kan man se framför sig?
- När det gäller efterfrågan är den mycket stark för oss. Vi är en liten nischproducent med en unik produkt av hög kvalitet på en gigantisk marknad. Känslan är att Europa som är vår viktigaste marknad vänder uppåt och Kina är fortfarande i en tillväxtfas vilket hjälper till globalt, i första hand prismässigt, menar Klas Dagertun.

- Vi ser också en tydlig förändring att Kina i större utsträckning efterfrågar högra kvalitet och är villig att betala för det. Det beror både på klimatfrågan som är i fokus globalt och kapacitetsutnyttjande. Kina är i särklass den nation som släpper ut mest koldioxid. Dubbel så stor som tvåan USA. Kina kan inte längre blunda för världens blickar som riktas dit ur ett klimathänseende. Vår produkt bidrar i den omställningen, konstaterar Klas Dagertun.

Vad händer på Kaunis Iron under året?
​- Under 2020 kommer vi i ännu större utsträckning att lyfta blicken och arbeta med frågor om en långsiktigt hållbar gruvverksamhet i Pajala. Vi har av naturliga skäl varit mycket fokuserade på det kortsiktiga med att få igång verksamheten på det sätt vi planerat. Det har vi lyckats med och ett starkt bokslut i ryggen ger oss en rejäl grund för vår ambition om en långsiktig gruvverksamhet i symbios med samhällsintressen, naturvärden och miljö, avslutar Klas Dagertun.


Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter