28 september 2022
JIT Mech siktar på fördubblad omsättning

JIT Mech siktar på fördubblad omsättning

Tack vare en långsiktig och medveten satsning mot kunder inom energi- och försvarssektorn ökar JIT Mech omsättningen kraftigt. Bolaget har tecknat ett flertal stora order under senare tid. Under åren som kommer fram till 2025 räknar JIT Mech med att fördubbla omsättningen vid sina anläggningar i Robertsfors och Örnsköldsvik. 

- Att hitta kompetent personal kommer att vara nyckelfaktorn i den kommande expansionen och bolaget hoppas att många potentiella anställda ser en bra möjlighet att kunna ansluta till ett företag i stark utveckling, säger vd Per Lindqvist.

JIT Mech kommer att behöva anställa och öka personalen med 25-30 personer.

- Vi kör just nu in sin senaste investering anläggningen i Robertsfors – en avancerad flerfunktionssvarv som betjänas av en colloborativ robot. En ny robotteknik som medger en mycket mer flexibel automation som bygger väldigt mycket på samspelet mellan människa och maskin, säger vd Per Lindqvist.

JIT Mech är verksamma som en kvalificerad underleverantör inom den mekaniska verkstadsindustrin med verksamhet i Robertsfors och Örnsköldsvik och sysselsätter för närvarande 60 personer. Bolagets ledning har under en lång tid konsekvent satsat mot komplexa produkter i tillväxtbranscher och genomfört omfattande investeringar i kompetens och maskiner med denna inriktning som grund. Kunderna finns framförallt inom elkraftöverföring, förnybar energi, försvarsindustri, skogsmekanisering och entreprenad. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

 - Verksamheten drivs strukturerat och organiserat med god framförhållning. Mycket glädjande att den långsiktiga tillväxtstrategin nu ger resultat, säger Anna Asplund, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter