26 november 2020
Jämtland starkaste länet i Norrland

Jämtland starkaste länet i Norrland

Jämtland sticker ut som i särklass starkast i Norrland och överträffar även riket med marginal. Samtliga branscher förbättrade sina konfidensindikatorer sedan i våras och även byggsektorn visar en svagt stigande trend i senaste mätningen. Tillverkningsindustrin med en konfidensindikator på 112,4 går alltså ganska starkt och uppvisar den största framtidstron i Norrland.

-De privata tjänstenäringarna i länet går också starkast i Norrland. Även om svackan under våren var djup så har återhämtningen varit stark och nu är läget nästan normalt. Det är framförallt förväntningarna på de närmaste sex månaders försäljning som drar upp konfidensindikatorn, säger Niklas Jonsson. 

Norrland som helhet

Konfidensindikatorn för Norrland som helhet har stigit från historiskt låga 69 till 92,9 i oktober. (Ett värde >110 indikerar att läget är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare än normalt, 90-100 svagare än normalt, <90 mycket svagare än normalt.) För närvarande är Norrland marginellt starkare än riket, som bottnade på mycket svaga 61,2 i april. Samtliga sektorer i det norrländska näringslivet förutom byggsektorn har bidragit till uppgången. Konfidensindikatorn för Norrland är fortfarande svag, men nästan tillbaka på den nivå den var för ett år sedan.

Om Norrlandsbarometern

Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutets barometer för oktober. Den omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen. Konfidensindikatorn tas fram genom en företagsenkät med ett flertal frågor som syftar till att mäta nuläget i näringslivet samt en indikation på hur företagen ser på den närmaste framtiden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter