24 oktober 2022
Install – en imponerande tillväxtresa

Install – en imponerande tillväxtresa

Install började som ett elinstallationsbolag grundat av en grupp personer som inte kände sig nöjda med sina utvecklingsmöjligheter bland branschens stora aktörer. Målet är idag att omsätta en miljard kronor år 2024. Sedan starten 2016 har Install fördubblat omsättningen varje år förutom under pandemin. Bolaget har idag tre delar som antingen kan agera enskilt eller kombineras för att leverera en helhetslös ning. Delarna består av elinstallation, fiberinstallation samt mark och schaktarbeten.

– Vi inriktar oss mot totallösningar där vi gärna väver ihop alla delar och därigenom kan vi också leverera mer kompletta och komplexa paket till våra kunder, säger Jan Fransson, vd på Install Infra.

Idag finns de på sju platser, från Östersund i söder till Boden i norr och enligt Jan Fransson så är det just den lokala anknytningen som varit en stor del i framgångsresan.

– Vi anstränger oss för att kunna agera som ett mindre lokalt bolag samtidigt som vi kan verka som ett större företag. Vi låter de lokalt ansvariga styra skutan utifrån sina perspektiv och de lokala förutsättningarna som finns inom deras respektive område. Sedan arbetar vi tillsammans på flera olika sätt och samarbetet baseras på vilka kompetenser som efterfrågas i ett projekt, säger Jan Fransson.

Under första verksamhetsåret omsatte bolaget 12 miljoner och under 2022 beräknas omsättningen till 500 miljoner. Till 2024 är målet återigen att dubbla omsättningen. Under den tillväxtresan så har Norrlandsfonden varit med som finansiär.

– Norrlandsfondens finansiering har hjälpt oss så att vi har kunnat trygga tillväxten, säger Jan Fransson.

Som installatör av både el och fiberinfrastruktur är de väl positionerade för uppdrag i samband med de stora företagsetableringar som nu genomförs och planeras i norra Sverige. De levererar lösningar till allt från kommunala energibolag till tung industri som pappers och stålproducenter.

– Vi har varken brist på uppdrag eller förfrågningar men den här utvecklingen ställer samtidigt andra krav på marknaden. Med de stora etableringarna som sker så kommer också stora internationella aktörer och med dem kommer också ett annat sätt att göra affärer, säger Jan Fransson. Han menar att personalbristen i norra Sverige kommer att fortsätta vara en av de största utmaningarna för den fortsatta tillväxten.

– Vi arbetar ständigt med att vara den bästa arbetsgivaren genom att erbjuda hållbarhet och trygghet till våra medarbetare. Just nu söker vi cirka 25 nya medarbetare, rätt person med rätt kompetens och inställning har alltid en plats på Install. Samtidigt arbetar vi mycket med att hitta bra partners och leverantörer som vi kan samarbeta närmare med och på så sätt knyta till oss resurser, säger Jan Fransson.

- Install har gjort en imponerande tillväxtresa på kort tid. Idag kan bolaget erbjuda kompletta helhetslösningar till alla typer av kunder genom samverkan i de olika verksamhetsgrenarna. Ur ett norrlandspespektiv fyller verksamheten också en viktig funktion då den bidrar till att säkerställa konkurrenskraftiga kommunikationslösningar för företag och privatpersoner i glesbygd. Verksamheten går en spännande framtid tillmötes med hänsyn till planerade industriinvesteringar som planerats i regionen, säger Erik Nyström, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter