09 mars 2021
Indivd – ger handeln världsledande analys av kundbeteenden

Indivd – ger handeln världsledande analys av kundbeteenden

Sundsvallsbolaget Indivd, som har utvecklat anonymiseringsteknik för bilddata, har nu genomfört en andra finansieringsrunda. Bolaget har de senaste åren rönt stort intresse för sin världsunika anonymiseringsteknik som kan synkroniseras med befintliga kameraövervakningssystem i exempelvis butiker och köpcentrum. Som ett led i fortsatt expansion har Indivd nu tagit in ytterligare kapital. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Bakgrunden till tekniken kommer från Individs grundare som insåg att butikskedjor och fastighetsägare har ett allt större behov av att analysera och förstå kundbeteenden i fysiska butiker och köpcentrum. Kontakt togs med Leonard Johard som har djup kunskap i maskin-inlärning och AI. Så föddes idén att nyttja övervakningskameror för anonym insamling och analys av kunders beteenden. Förra året godkände Datainspektionen i Sverige som första nationella myndighet i världen Indivds teknologi för användning i detta syfte och sedan dess har provinstallationer genomförts som testpiloter.

I investeringsrundan deltar den investerargrupp som tidigare investerat i Indivd. Denna grupp består av tre personer med en omfattande och bred internationell erfarenhet av företagsfinansiering, finans, investerarrelationer, finansiell kommunikation och styrelsearbete i börsnoterade företag. Gruppen leds av den stockholmsbaserade investeraren Martin Roos, som bland annat själv har lång erfarenhet av fysisk handel efter 20 år inom telekommunikationsindustrin.

- Det nya investerade kapitalet kommer att användas för den fortsatta utvecklingen av vår insiktsplattform för fysisk handel, liksom för nya satsningar på testpiloter. Vi kommer också fortsätta och fördjupa våra diskussioner med prioriterade kunder och samarbetspartners. Kapitalet är planerat att räcka cirka ett år, varefter vi kommer att rusta för en ännu större finansieringsrunda inför en planerad internationell marknadssatsning, säger Victor Molén, VD för Indivd.

Indivds första testpilot, som just nu pågår i Best of Brands butikslokaler vid Sicka Sjökvarter utanför Stockholm, utvecklas enligt plan.

- Det är världens första pilot för laglig anonym insamling av anonymiserade kundinsikter. Syftet är att skapa gruppinsikter för en djupare förståelse av kundernas rörelser och beteenden, säger Victor Molén och fortsätter:

- Vi arbetar med utveckling i teknikens absoluta framkant och med detta kompletterande riskkapital klarar vi av att påskynda detta arbete. De värdefulla insikterna vi nu är på väg att ta fram kommer att vara nödvändiga för handeln, särskilt i dessa pandemitider då förståelsen för och kunskapen om kunderna har blivit mer avgörande än någonsin.

Per-Erik Persson, Företagsanalytiker på Norrlandsfonden, tillägger:

- Tekniken är spännande och kan bli helt avgörande för en fortsatt positiv utveckling av fysisk handel, vi har stora förväntningar på Indivd.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter