27 februari 2023
Gröna tankstationer för tunga transporter

Gröna tankstationer för tunga transporter

Botnia Hydrogen bygger två vätgastankstationer integrerade med elektrolysbaserad vätgasproduktion. Stationerna, som har kapacitet att tanka 200 och 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar, kommer att ligga i Piteå och Arvidsjaur i norra Sverige. Byggnation av anläggningarna är planerad att påbörjade och båda stationerna beräknas vara i drift under 2023. Även om alla vätgasdrivna fordon kommer att kunna tanka på stationerna så är det tunga transporter som är målgruppen. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

-Syftet med att ha två enheter är att skapa redundans, vilket underlättar för en åkare att besluta om inköp av ett vätgasdrivet dragfordon. Placeringen av stationerna är också strategiskt viktig utifrån hur timmertransporterna rör sig. Samt att biltestverksamheten i Arvidsjaur har ett intresse av det finns ett tankställe där, säger Henrik Sträng, Botnia Hydrogen.

Vätgasen kommer att produceras genom elektrolys, vilket innebär att vätgasen (H2) tillverkas genom separation av vätet från vatten (H2O) så att det från H2O blir H2 + O, dvs vätgas och syrgas. Detta är en vedertagen teknik, helt fossilfri och ren process, förutsatt att man använder grön el.

Driften av anläggningarna kommer att skötas av Botnia Hydrogen AB med hjälp av kompetensen från delägaren Skoogs bränsle AB som har lång erfarenhet av tankstationer som tillhandahåller drivmedel för tunga transporter.

-Vi kommer att kunna erbjuda transport att vätgas till exempelvis gruvindustrin om de vill investera i vätgasdrivna fordon. När behovet ökar kommer Botnia Hydrogen att bygga fler anläggningar på strategiska ställen, säger Roland Skoog.

Exakt hur den framtida fordonsflottan kommer att drivas går inte helt att förutsäga, men många experter menar att det inte kommer att finnas en universell lösning utan flera parallella som var och en har sitt användningsområde. Idag fungerar eldrift med batterier bra för godstransporter där lasten inte är så tung och där körsträckorna inte är så långa. Däremot tyngre transporter, speciellt i kallt klimat, där har vätgasdrift en stor fördel.

-Botnia Hydrogen har hög kompetens inom vätgas. De är riktiga pionjärer med tanke på att de fordon deras tankställen riktar sig till ännu inte finns på vägarna. Berömvärt engagemang från delägaren Skoogs Bränsle AB som idag levererar drivmedel till de åkare som framtidssatsningen riktar sig till. Skoogs Bränsle AB siktar mot framtiden och vill delta i den gröna omställningen, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter