12 april 2023
Bättre tillgång till finansiering för norrländska företag via förnyat samarbete mellan EIF och Norrlandsfonden

Bättre tillgång till finansiering för norrländska företag via förnyat samarbete mellan EIF och Norrlandsfonden

Norrlandsfonden och European Investment Fund har tecknat ett garantiavtal inom InvestEU programmet motsvarande ca 160 miljoner kronor i ny finansiering. Garantin bedöms generera finansiering till över 120 små och medelstora företag med fokus på innovation och hållbarhet.

Samarbetet, där små och medelstora företag kan få bättre lånevillkor, förväntas påskynda den gröna omställningen för företagen.

De kommande åren kommer stora investeringar att ske i norra Sverige, varav några redan pågår. Avtalet mellan EIF och Norrlandsfonden kommer att spela en avgörande roll för att stödja en grön ekonomi, främja innovationer och fungera som ett viktigt finansiellt verktyg för vår region. Det gör att Norrlandsfonden kan bli ännu starkare de kommande åren och stödja små och medelstora företag i norra Sverige.” säger Niklas Jonsson, vd för Norrlandsfonden.

EIF:s vd Marjut Falkstedt: "EIF behöver regionala partners som Norrlandsfonden för att se till att ekonomiskt stöd kan nå företag i hela Sverige. Norrlandsfondens expertis och kunskap om den lokala marknaden ger optimala förutsättningar att kanalisera EU-stödda medel till svenska företag, vilket lyfter fram den direkta kopplingen mellan det europeiska projektet och lokalsamhällen. Vi ser fram emot detta förnyade samarbete och möjligheten att stödja småföretag som strävar efter att förnya och driva den gröna omställningen i en region som håller på att bli en härd för innovation och hållbarhet.''

InvestEU-garantiavtalet med Norrlandsfonden är uppdelat mellan Europeiska unionens investeringsprioriteringar "Innovation och digitalisering" och "Hållbarhet". Å ena sidan kommer ”innovations- och digitaliseringsdelen” av garantin att ge Norrlandsfonden möjlighet att ytterligare stödja innovations- och digitaliseringsdrivna företag, genom att förbättra tillgången till finansiering för forsknings- och innovationsintensiva företag, samt stödja deras digitala transformation och upptagande av digitala tekniker. Utöver detta kommer garantidelen ”hållbarhet” att ge Norrlandsfonden förbättrade möjligheter att stärka den gröna och hållbara omvandlingen av ekonomin genom stöd till sina kunders miljövänliga, gröna och inkluderande investeringar i hela norra Sverige, en region som ligger i framkant i Europas omställning mot en hållbar ekonomi.

Bakgrund

Europeiska investeringsfonden (EIF): EIF är en del av EIB-gruppen. Den stödjer Europas små och medelstora företag genom att förbättra deras tillgång till finansiering genom ett brett utbud av utvalda finansiella mellanhänder. EIF utformar, främjar och implementerar instrument för eget kapital och skuldfinansiering riktade till små och medelstora företag. I denna roll främjar EIF EU:s mål till stöd för entreprenörskap, tillväxt, innovation, forskning och utveckling, gröna och digitala övergångar och sysselsättning.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen avgörande långsiktig finansiering genom att utnyttja betydande privata och offentliga medel till stöd för en hållbar ekonomi. Det hjälper till att generera ytterligare investeringar i linje med EU:s politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna affären, den digitala omställningen och stöd till små och medelstora företag. InvestEU samlar alla EU:s finansiella instrument under ett tak, vilket gör finansieringen av investeringsprojekt i Europa enklare, effektivare och mer flexibel. Programmet består av tre komponenter: InvestEU-fonden, InvestEU Advisory Hub och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden genomförs genom finansiella partners som investerar i projekt med EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Denna garanti ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar således minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

Norrlandsfonden är en statlig stiftelse som grundades 1961 och som är specialiserad på finansiering av företag i Norrland. Med verksamhet från två kontor i Luleå och Sundsvall tillhandahåller Norrlandsfonden lånefinansiering i samarbete med banker och riskkapitalaktörer. Fonden arbetar för att främja utvecklingen av företag i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, med investeringar inom alla näringslivssektorer med intresse för ny teknik och inom affärsområden med möjlighet till tillväxt. Norrlandsfonden erbjuder lån för etablering, utveckling och expansion med olika lån och garantier beroende på investeringsmöjlighet.

Presskontakter

EIB Group: Tim Smit, Tel: +352 691286423, [email protected]

Norrlandsfonden: Niklas Jonsson, +46 70 535 13 75, [email protected]

European Commission: Flora Matthaes, Tel: +32 229 83951, [email protected]

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter