14 september 2017
200 nya miljoner till Norrlandsfonden – en mycket nöjd vd Lars-Olov Söderström aviserar sin avgång

200 nya miljoner till Norrlandsfonden – en mycket nöjd vd Lars-Olov Söderström aviserar sin avgång

I budgetpropositionen föreslås Norrlandsfonden få 200 miljoner i kapitaltillskott.

-Det är mycket glädjande att vi nu får kapital som möjliggör fortsatt offensiv verksamhet i en för norra Sverige så viktig organisation säger Lars-Olov Söderström. Ledningssuccessionen har varit planerad en längre tid och det känns extra angenämt att som vd lämna över stafettpinnen efter detta kvitto på förtroende från regeringens sida.

Hösten 1993 klev han på posten som Norrlandsfondens vd. Nu lämnar han uppdraget till våren för pension och en ersättare ska rekryteras

Om du jämför då och nu, vad är den största skillnaden i det norrländska näringslivet?

-Ett ökat intresse i regionen för företagande och en ökad framtidstro i näringslivet. Det är det största. Sedan ser jag en breddning av näringslivet, tidigare dominerat av basindustri och tillverkningsindustri. Nu har nya tjänsteproducerande företag vuxit fram på bred front. Regionen har helt enkelt en mer differentierad och robust näringslivsstruktur.

Vad är det som gjort att du stannat så länge på vd-posten? Vad är det som gör jobbet så intressant?

-Det som är energigivande är att möta entreprenörer som brinner för att utveckla sina företag. Jag har fått komma dem nära och få inblick i deras planer . Det är en verklig förmån att få möta människor med driv och som tror på den egna förmågan.

-Jag har också kunnat rekrytera väldigt duktiga medarbetare och haft förmånen av att många av dem stannat över tid. Det har skapat grund för en stabil och kompetent organisation.

-Sedan innebär också vårt arbetssätt med att samfinansiera med banker och ägare en stimulerande dimension i arbetet.

-Då vi arbetar över hela norra Sverige får man vidare som vd för fonden en unik inblick i de skilda förutsättningar som präglar olika delar av regionen.

-Norrlandsfonden är samtidigt en del av en näringspolitisk arsenal. I den rollen finns det en utmaning att utvecklas som aktör. Vidare att den nytta vi gör för företagsamheten kommer fram i de återkommande utvärderingar som sker inom näringspolitiken .

- Totalt sett gör det uppdraget som vd till väldigt omväxlande och stimulerande samtidigt som man arbetar för en meningsfull uppgift – att utveckla regionen.

Hur står Norrland rustat då?

-Jag tycker att det ser väldigt positivt ut för Norrland . Regionen har i och för sig en inlandsproblematik som man inte kan bortse ifrån, men samtidigt finns de många orter som är tydliga tillväxtmotorer. Regionen sitter på värdefulla råvarutillgångar som kommer att fortsätta ge oss stora fördelar. Skogen kommer att få en renässans med delvis nya användningsområden då vi ska minska det fossila beroendet . Vattenkraft och mineraler förblir icke flyttbara tillgångar av betydande värde.

-Vi har en natur som lägger god grund för den växande besöksnäringen . Den ger vidare goda förutsättningar för fortsatt expansion av den framgångsrika biltestverksamheten .

-Regionen har vidare flera universitet som tryggar kompetensförsörjningen.

-Fler och fler attraheras också av att starta eget företag, Ung Företagsamhet bygger intresset för företagande hos den generation som nu kliver ut i arbetslivet. Det lägger en bra grund för framtiden.

Och, till sist, vad ska Lars-Olov göra nu då?

-Ja (skratt), det är en bra fråga. Jag har två idéella uppdrag som jag hoppas få behålla. Jag är ordförande för Luleå Basket och styrelseledamot i Luleå orkesterförening . En fot i idrotten och en i kulturen. Jag vill inte gå ner helt i viloläge. Ser någon att jag kan bidra så kanske jag kan vara med som rådgivare eller styrelseledamot. Familjen har sin givna plats i en mindre styrd tillvaro. Ja det blir skönt att det glesnar i kalendern, det är så mycket som är ogjort (skratt!).

För mer information:

Lars-Olov Söderström, 070-626 42 56

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter