01 juni 2020
Världen efter Corona

Världen efter Corona

Det kommer aldrig att bli som före pandemin, eller hur? Krisen har stängt ned hela länder, ruinerat otaliga företag, dödat hundratusentals människor och påverkat hundratals miljoner, om inte miljarder liv. Nu inser vi också att detta kan hända igen och kanske i värre skala. Mänsklighetens självförtroende har fått sig en törn. En pandemi har dessutom potential att ödelägga hela branscher samt kan påskynda politiska och ekonomiska trender. Det uppkomna krisläget kan också användas av makthavare för att genomföra agendor som kanske inte skulle accepteras annars. Jag har spanat in några områden som kan komma att prägla vår framtid efter corona.

Kontorsdöden
Marknaden för kommersiella fastigheter kommer att drabbas allvarligt. Många företag som lagt ned verksamheten förväntas inte komma åter när krisen har passerat. Andra kan tillåta sina anställda att fortsätta arbeta hemifrån och väljer att spara pengar genom att dra fördel av mer flexibla samarbetsytor. Trots inledande frustration med fjärrarbetet har företag i många branscher upptäckt hur praktiskt videokonferenser kan vara. Mycket outhyrd kontorsyta blir resultatet.

Flygplan på marken
Efter att företag har vant sig med att genomföra konferenser och möten digitalt, kommer de också att upptäcka hur mycket pengar det finns att spara på resor världen över. Många som tvingats ändra sina privata resvanor avseende fjärran resmål kommer kanske också att ändra beteende och det kan dröja många år innan flygresandet tar fart igen.

Försämrad personlig integritet
Akuta åtgärder har skapat system för övervakning som kommer att finnas kvar även efter pandemin. Myndigheter i många länder har använt sig av telefonspårning och andra övervakningsåtgärder för att tämja utbrottet. Risken är att dessa kommer att fortsätta att användas, ofta blir det så när systemen väl är etablerade.

Techjättar blir samhällsinstitutioner
I kristider vänder man sig vanligtvis till myndigheter för att få hjälp. Men denna gång har även stora företag fungerat som offentliga kanaler. Facebook har samarbetat med nationella myndigheter för folkhälsa med syftet att hålla folk informerade. Google har prioriterat sökresultat med de senaste uppdateringarna om hur man skyddar sig. Genom att tillhandahålla råd, vägledning och logistik har dessa företag etablerat sig i det offentliga livet ännu mer än före corona. Att återgå från det kommer att vara svårt, om inte omöjligt. Gränsen mellan offentliga myndigheter och dessa privata företag kommer att bli suddigare.

Mer onlinehandel med lokal livsmedelsproduktion
När konsumenterna är alltför rädda för att lämna sina hem för att handla matvaror har detaljhandlare inte haft något annat val än att gå online. Många tror att denna trend kommer att fortsätta när krisen är över. Dessutom har krisen visat att vår livsmedelsförsörjning är sårbar och därför behövs mer lokalt producerade livsmedel. I norrbotten finns många lokala entreprenörer inom livsmedel som jobbar med hemleveranser som exempelvis Frisk Fisk, Blomfeltsgården och flera andra. De ligger helt rätt i sina affärsmodeller för att möta livet efter corona. 

Per Nilsson
Norrlandsfonden

Gå tillbaka Tillbaka till alla krönikor