20 november 2019
Investera i rymden

Investera i rymden

I slutet av oktober hade vi ett spännande event i Kiruna med IVA och SSC (Swedish Space Corporation) med fokus på rymdteknologi. Miniatyriserade satelliter gör rymden tillgänglig för allt fler aktörer och funktioner, med en kraftigt växande marknad som följd. Sverige har nu möjlighet att ta plats i denna utveckling. Det som behövs är en statlig investering på cirka 100 miljoner kronor per år över en femårsperiod. Investeringen möjliggör en uppgradering av rymdbasen Esrange Space Center i Kiruna för uppskjutning av små satelliter. Detta är strategiskt viktigt för svensk högteknologisk utveckling till gagn för innovationer och industriell tillväxt. Luleå tekniska universitet satsar brett på rymdsegmentet, och i den satsningen finns även målsättningen att vårt näringsliv ska utvecklas för att kunna leverera produkter och tjänster inom rymdsektorn.

Satsningar inom rymd har länge varit något som bara nationella regeringar klarat av att finansiera. Allt som har med rymd att göra förknippas med en enorm prislapp och osäker ekonomisk avkastning. Ändå är privata företags engagemang i rymden inte bara en realitet idag, utan det har faktiskt varit så under lång tid. NASA byggde inte Saturn V raketen, det gjorde Boeing. På samma sätt har privata företag byggt, skickat upp och drivit satelliter i årtionden. De har dessutom försett NASA, europeiska rymdorganisationen och andra statliga och militära rymdprogram med fordon, komponenter och mycket annat.

Nu etableras äntligen ett genuint privat näringsliv i rymden. Allt från rymdstationer som levererar farkoster till rymdturism och kanske till och med gruvdrift utanför vår planet. Ett flertal företag verkar vara seriösa i sina satsningar för att etablera en livskraftig plats för privat industri utanför vår atmosfär. Det som kanske är mest slående med de nya rymdföretagen är deras ambition. Medan ett företag som Orbital Sciences har nöjt sig med att fokusera på satelliter och obemannade fordon, vill dessa nya företag bygga farkoster för att ta människor ut i rymden.

SpaceX, grundat av Elon Musk från PayPal och Tesla Motors, har etablerat SpaceX som det enda privatägda företaget hittills med ambitionen att bygga ett koncept med egna raket- och lastfordon för att leverera en nyttolast till den internationella rymdstationen. Företaget har redan påbörjat arbetet (i samarbete med NASA) för rymdskepp som kan transportera människor, och företaget har talat om att lansera ett uppdrag till Mars före slutet av decenniet. Virgin Galactics, med Richard Branson i fronten, har annorlunda ambitioner. Bolaget har målet att bli ett rymdturismföretag - att ta passagerare på rymdflygningar. Privatpersoner som betalar ett privat företag för resor ut i rymden.

I Sverige har vi ännu inte någon Elon Musk eller Richard Branson. Därför krävs det ett stort engagemang och investeringar från statlig nivå om vi ska kunna utveckla en rymdnäring. Det vore mycket bra om den större satsningen på Esrange kan påbörjas innan vi blir omsprungna av andra länder som har samma ambitioner.

Även om det fortfarande är science fiction, kommer det förhoppningsvis en tid då vi investerare har en mängd företag som vill kommersialisera rymden att satsa våra pengar på. Dessa företag är troligen mycket olika som exempelvis entreprenörer inom rymdturism, leverantörer av satellituppskjutningar, fordonsbyggare, prospekteringsföretag eller till och med asteroidbrytningsbolag eller leverantörer av utrustning till interplanetära resor. Men trots att detta är spännande områden, kommer det slutligen att vara de vanliga aspekterna som exempelvis livskraftiga marknader, konkurrensfördelar och hållbar kapitalavkastning som kommer att skilja de vinnande idéerna från förlorarna. Jag ser verkligen fram emot att få titta närmare på sådana affärsplaner från norrbottensföretagen.

Per Nilsson
Norrlandsfonden

Gå tillbaka Tillbaka till alla krönikor