01 november 2019
Klimatrisk är det nya svarta

Klimatrisk är det nya svarta

I början av året ansökte den kaliforniska energijätten PG&E (The Pacific Gas and Electric Company) om konkurs till följd av de ekonomiska utmaningarna förknippade med de katastrofala eldbränderna som inträffade i norra Kalifornien 2017 och 2018. Bolagets elledningar påstås ha orsakat ett flertal av bränderna i den heta och snustorra miljön efter långdragna värmeböljor. Detta anses vara den första stora klimatrelaterade konkursen. Det blir tyvärr knappast den sista. Tidigare oroade sig företagen mest över riskerna med nya statliga bestämmelser relaterade till klimatförändringar. Nu måste man också överväga plötsliga och kanske oväntade effekter på företagets kärntillgångar och skulder. En sådan grundläggande förändring kommer oundvikligen att påverka bolagets finansiärer. De måste anpassa sina riskbedömningar.

Hittills har de flesta banker och övriga finansiärer hanterat frågan om klimatförändringar som en CSR-fråga (Corporate Social Responsibility (CSR). Detta med fokus på att analysera effekterna av finansieringen på miljön, med hänsyn till finansiärens ansvar som en ansvarsfull samhällsaktör och i syfte att säkerställa ett gott rykte. Men nu är CSR-strategin inte längre tillräcklig. Klimatförändringar har blivit en finansiell risk och måste behandlas som en sådan. Det innebär att finansiärerna måste integrera klimatöverväganden i sin riskhantering. Hantering av klimatrisk är ett nytt perspektiv i den finansiella sektorn och system för detta kommer att behöva utvecklas.

Fysiska klimatrisker är förknippade med de fysiska effekterna av klimatförändringar. Förhöjda havsnivåer påverkar byggnader och egendom nära vatten. Ökad risk för skogsbränder och andra typer av bränder som kan förstöra stora värden. Försörjningen av färskvatten och vissa livsmedel är i vissa fall ett hot. Detta omfattar också risker som kan uppstå vid ändrad lagstiftning som är kopplad till detta. Exempelvis förändringar i markanvändningsregler som påverkar värdet på och den ekonomiska nyttan av marktillgången.

Övergångsrisker är förknippade med övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. En snabb övergång kan innebära omfattande politiska, juridiska och teknikmässiga förändringar för att hantera anpassningskraven. Detta kan givetvis innebära utmaningar för företag inom flera sektorer som kan omfattas av skattehöjningar, förbud och nya lagkrav. Det kan också vara en övergångsrisk ur ett finansiellt perspektiv att ny klimatanpassad teknik slår ut etablerade företag från marknaden.

Med tanke på de ekonomiska värden som står på spel och det ökande externa trycket är det uppenbart att banker och andra finansiärer inte längre kan ignorera de finansiella riskerna i samband med klimatförändringarna. För att effektivt hantera klimatet som en finansiell risk kräver det en uttalad strategi samt ett engagemang från alla nivåer i företaget.

Jag avslutar med att citera Bruce Usher, professor i ekonomi vid Columbia University, "Om du inte redan beaktar extremt väder och andra klimathändelser som en av många riskfaktorer som påverkar dina affärer idag, gör du inte ditt jobb."

Per Nilsson
Norrlandsfonden

Gå tillbaka Tillbaka till alla krönikor