Verkställande direktör till Norrlandsfonden

Stadsbild Luleå

Norrlandsfonden är en statlig stiftelse, inrättad 1961, där styrelse och revisorer utses av regeringen. Uppgiften är att främja utvecklingen i företag med tillväxtambitioner i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.

Norrlandsfonden erbjuder flexibla topplån, konvertibla skuldebrev och olika former av garantier eller borgensåtaganden för nyetableringar, utveckling och expansion i små och medelstora företag. Detta innebär ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter med det gemensamma målet att verka för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv.

Norrlandsfonden lånar ut ca 300 miljoner kronor varje år till ett brett spektrum av branscher; tillverkande industri, tjänste-och besöksnäringen och IT-och bioteknikföretag. Norrlandsfonden har också ett nära samarbete med Europeiska Investeringsfonden i form av en garanti för utlåning, vilken har fördjupats ytterligare under 2019. Detta möjliggör ytterligare offensiva satsningar i regionen.

Norrlandsfonden har även bidragit till den näringspolitiska infrastrukturen i Norrland genom att ta initiativ till bildandet av Partnerinvest Norr, ett riskkapitalbolag samägt med Almi Invest, som investerar i små och medelstora företag. Andra investeringar inkluderar Norr Sådd Holding och Arctic Business Incubator. Norrlandsfonden medverkar även aktivt i Ung Företagsamhet och Venture Cup.

Huvudkontoret med elva medarbetare är beläget i Luleå, och på lokalkontoret i Sundsvall arbetar fem personer.

ROLLEN

Norrlandsfonden söker nu en verklig toppkraft till vd positionen som kan engagera och entusiasmera medarbetarna, skapa tillit och trovärdighet mot näringslivet, politiker, universitet och media.

Vd har en central beslutsfattande roll i kreditprocessen men kommer även att bygga nätverk med representanter för näringslivet, politiker på både regional och statlig nivå samt banker och finansiella institut av olika slag. Uppdraget innefattar också offentliga framträdanden. 

Medarbetarna är nyckeln till Norrlandsfondens framgångsrika verksamhet och det är därför ytterst viktigt att vd besitter erfarenhet att leda en professionell organisation på ett tydligt och engagerat sätt. 

KRAVPROFIL

Styrelsen söker en affärsdriven, initiativrik och finansiellt mycket erfaren och kunnig person med akademisk utbildning. Rätt kandidat har exempelvis erfarenhet från bank, fondkommissionär eller P/E bolag, där arbetsuppgifterna inkluderat företagsanalys, kreditgivning, corporate finance eller liknande. En finansieringsbakgrund från näringslivet eller erfarenhet från någon statlig organisation med liknande uppgifter är också möjlig.

Vd måste vara en stark ledare då detta är centralt för att Norrlandsfonden ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett trovärdigt sätt. Vd är engagerad och entusiastisk, trivs i ledarskapsrollen, och har erfarenhet från en personalledande befattning med självständigt resultatansvar.

Vd har ett genuint intresse för regionen och en framtidstro på potentialen för det norrländska näringslivet och ser nya möjligheter att fortsätta arbetet med att bidra till utvecklingen av nya branscher.

Då kommunikation är en viktig del i vd-rollen måste rätt kandidat också vara en mycket god kommunikatör, både verbalt och i skrift. Obehindrad användning av svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Placering är på huvudkontoret i Luleå.

ANSÖKAN

Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan senast den 27 januari. 

ANSÖK HÄR

I denna rekrytering samarbetar vi med Signium Executive Search.
För ytterligare information eller frågor rörande tjänsten, kontakta Christopher Thölix 
072-303 09 68 alt. christopher.tholix@signium.se eller Jan G Magnuson 076-632 41 00.