07 november 2017
Stundande högkonjunktur i Norrland

Stundande högkonjunktur i Norrland

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att företagen ser ljust på framtiden med en betydande förbättring av konjunkturen. Till våren förväntas näringslivet som helhet ta klivet in i högkonjunktur.

- Uppgången har skett på bred front och allt fler delar av näringslivet befinner sig nu i ett starkt läge. Det starka läget inom branschen för IT-tjänster fortsätter men även fastighetsbranschen har klivit in i högkonjunkturen. Industrin, som har störst tyngd i barometern, befinner sig klart över normalläge, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Starkast framtidstro uppvisar företag inom IT-tjänster där konjunkturen redan är urstark. Även konsulttjänster inom andra områden än IT, betecknat företagstjänster, väntar sig en kraftig uppgång kommande halvår. Inför nästa år tror företagen att turismen till Norrland ökar och att även denna bransch börjar gränsa till högkonjunktur. Den mest betydande förbättringen sedan förra hösten har dock skett för de norrländska industriföretagen där läget nu är starkare än normalt och ligger på +33 vilket innebär att den har tagit ett stort steg närmare en högkonjunktur.

För det norrländska näringslivet som helhet har konjunkturen förbättrats väsentligt under året och kan nu betraktas som starkare än normalt. De norrländska företagens egna bedömningar av den rådande konjunkturen speglas av att konjunkturindex, som kan anta värden mellan –100 och +100, tog ett rejält kliv framåt och steg från +8 förra året till +32 i år. Ett värde på +40 brukar betraktas som högkonjunktur och det nuvarande läget innebär att företagen har lämnat normalkonjunkturen och närmar sig högkonjunktur. Det goda läget väntas stärkas till våren och företagen ser tecken på en begynnande högkonjunktur. I samtliga norrländska län är konjunkturen starkare än normalt. Det finnas dock regionala skillnader i konjunkturläget.

Norrbotten är vinnaren i konjunkturligan

Från att ha legat på minus under flera år har nu industrikonjunkturen i Norrbotten förbättrats markant det senaste året och ökat från –17 till +66, vilket indikerar högkonjunktur. Det är till stor del verkstadsindustrin som ligger bakom uppgången. I hela industrin totalt är det sju av tio som tycker att läget är bra, jämfört med knappt två av tio förra hösten. Lönsamheten har ökat mycket starkt vilket har gett utrymme för nyrekryteringar.
- Byggandet har också ökat kraftigt under senaste halvåret, säger Lars-Olov Söderström.

Hela rapporten Konjunkturbarometer 2017 finns på www.norrlandsfonden.se

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter