23 september 2019
​Två fluffiga frisyrer har oss på gaffeln

​Två fluffiga frisyrer har oss på gaffeln

Norrlandsfonden har nyligen presenterat färska siffror om konjunkturläget i Norrbotten. Samtliga branscher utom bygg går kraftigt nedåt och ligger relativt långt under normalläge. Enligt Konjukturinstitutet minskade svensk BNP oväntat mycket det andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas.

Risken för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget mellan Kina och USA samt brexit skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan. Detta påverkar även oss norrbottningar. Kan det bli så att två män med fluffiga frisyrer, Donald Trump och Boris Johnson, torpederar utvecklingen i skogen, gruvan och besöksnäringen?

Trumps insatser kan kosta honom ett omval.

Trump har inrikespolitisk medvind med sin tuffa handelspolitik, även utanför sitt eget politiska läger. Men med varje ytterligare upptrappning av handelskonflikten äventyrar den amerikanska presidenten den bräckliga ekonomiska återhämtningen. Trots att det fortfarande är god konjunktur är ekonomin den viktigaste politiska faktorn för den amerikanska regeringen. Arbetslösheten på 3,7 procent är fortfarande historiskt låg och den ekonomiska tillväxten tuffar på, men flera ledande ekonomiska indikatorer visar att en nedgång är nära förestående.

För Trump är denna utveckling ett hot. Därför gör den amerikanska presidenten allt för att prata ned rädslan för lågkonjunktur och för att förhindra en ekonomisk nedgång. Detta kan visa sig vara en utmaning, även om presidenten försäkrar på Twitter att ekonomin är "stark och bra." Det råder ingen tvekan om att Trump kommer att försöka med allt för att rädda det goda ekonomiska läget fram till valet. Det är också vår räddning, paradoxalt nog. Att Trump vill bli omvald.

Hellre död i ett dike

Den brittiske premiärministern Boris Johnson har sagt att han "hellre skulle vara död i ett dike" än att fråga EU om att skjuta upp brexit ytterligare en gång. Risken för att Storbritannien lämnar EU utan avtal är uppenbar. Detta skulle skapa en fullständig handelsbarriär mellan Storbritannien och EU. IMF försökte sig nyligen på den föga avundsvärda uppgiften att uppskatta hur en hård brexit skulle slå mot EU:s och Storbritanniens ekonomi. Slutsatsen var tydlig. Båda skulle förlora, men Storbritannien betydligt mer. Det är inte så konstigt. Nästan hälften av Storbritanniens export säljs till andra EU-länder, medan bara drygt 5 procent av EU:s export skeppas till Storbritannien.

Ett avtalslöst utträde väntas slå mot Storbritanniens BNP med mellan drygt 3 och 5 procentenheter nästa år jämfört med mellan 0,4 och 0,7 procentenheter för EU som helhet. Exakt hur mycket beror på hur stökigt det kommer att bli på finansmarknaden och med varuhandeln vid gränsen. Också Sverige skulle påverkas. Svensk tillväxt kommer att sjunka från 1,7 till 1,2 procent. Huruvida vi i Norrbotten skulle tjäna på att Boris Johnson hamnar i ett dike är osäkert. Just nu känns det som att allt vore bättre än det limbo brexit hamnat i.

Det är självklart en förenkling av verkligheten att den ekonomiska utvecklingen i vårt län står och faller med två män med okonventionella frisyrer och röriga privatliv, men deras inverkan på skogen, gruvan och besöksnäringen är tillräckligt stor för att vara fascinerande.

Per Nilsson
Norrlandsfonden

Gå tillbaka Tillbaka till alla krönikor