Lena Stuns

Yrke: Kreditanalytiker

Bakgrund: Ekonom. Har arbetat inom bank och revision.

Fritidsintressen: Familj, vänner, trädgårdsarbete, musik, skidåkning, hantverk.

Det här visste du inte om mig:  Går just nu min tredje kurs i keramik/drejning

Kontaktinformation

Lena Stuns Kreditanalytiker Sundsvall www.norrlandsfonden.se

Norrlandsfonden AB

060-12 82 70 070-551 24 88