Event

Konjunkturbarometern 2022 
Hur ser företagen i Norrland på konjunkturen?
Svaret får vi i Norrlandsfondens Konjunkturbarometer som i år presenteras av Fredrik Johansson Tormod, enhetschef Konjunkturinstitutet tillsammans med Petter Alapää, Norrlandsfonden.
Vid presentationen får du ta del av resultatet för såväl hela Norrland som för Norrbottens län.

Presentationen hölls i Vetenskapens Hus i Luleå och du kan se den här, presentationen startar 17:35 in.

Vill du läsa och ladda ner rapporten gör du det här: KONJUNKTURBAROMETERN 2022