Railcare utvecklar smarta lösningar för järnvägen

Railcare

Railcare arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien. De är specialister på att utveckla nya lösningar för att effektivt kunna utföra jobben längs spåren. Norrlandsfonden är en av finansiärerna i deras utvecklingsprojekt. .

Railcare strävar efter att hitta nya smarta lösningar på gamla problem så att underhållet ska gå smidigare längs järnvägen. Något som är nödvändigt eftersom belastningen på järnvägsnätet ökar samtidigt som tiden för underhåll minskar.

-I Skandinavien och Storbritannien är vi etablerade som entreprenörer och utför många olika typer av uppdrag. Det handlar bland annat om hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning, renoveringar av järnvägstrummor och maskinbyggnationer, berättar Ulf Marklund, företagets grundare och vice VD.

-Målet är att hela tiden ligga i framkant och att vara våra kunders utvecklingspartner, både på kort och lång sikt. De lösningar vi utvecklar använder vi i första hand själva men vi säljer även vidare till entreprenörer utanför våra egna marknader, fortsätter han.

Utveckling av vagn
Sedan starten 1992 har företaget hunnit utveckla flera innovativa lösningar. Det senaste projektet är en prototyp, en vagn, som används för återfyllnad av banvallarna. Här är Norrlandsfonden en av finansiärerna. 

-Vi började bygga prototypen sommaren 2015 och blev klar under våren 2016. Vagnen är nu i full drift i Boden och Bastuträsk. Vi är även inne i projektstadiet för en motsvarande prototyp för Storbritannien där andra regler och förutsättningar gäller, förklarar Ulf Marklund. 

Norrlandsfonden har varit en finansiell partner sedan 2010. De har även varit delaktig i det som blev världens största snöröjningsmaskin på bangårdar och depåer samt i en jätteplog för järnvägsspåren.

-Som entreprenör är vi vana vid att det ofta är korta och snabba beslut, därför uppskattar vi Norrlandsfondens korta handläggningstider, oavsett om svaret blir ja eller nej, avslutar Ulf Marklund. 

 

Per Nilsson, företagsanalytiker Norrlandsfonden

Per Nilsson, företagsanalytiker Norrlandsfonden

Varför tror ni på Railcare?

Vi på Norrlandsfonden tycker att Railcare är ett spännande, entreprenörsdrivet företag med stort mått av nytänkande.

Hur ser du på framtiden för företaget?

Behovet av järnvägsunderhåll tror jag knappast någon tvivlar på. Behovet av innovativa metoder för järnvägsunderhåll är den framtida melodin med tanke på behovets storlek och kostnad. Här ligger Railcare i framkant.