Fortlax 2.0 tar klivet ut på en internationell marknad

Fortlax

Fortlax startade som ett datacenter i det som tidigare var en militär radiospaningsanläggning i Hortlax, utanför Piteå. Året var 2004. Idag kan företaget se resultatet av sitt långsiktiga arbete med att sätta Norrbotten på kartan när det gäller lagring av data..

-Vi började tidigt att utveckla servertjänster och molntjänster, men det blev en lång och tuff resa eftersom vi var långt före vår tid, berättar Fortlax vd Anders Berglund. För de flesta företag var det fortfarande självklart att ha sina it-miljöer internt och ingen kände ännu till molntjänster.

I takt med att digitaliseringen ökat har också Fortlax vuxit, men i långsam takt. Det var först förra året något hände som gjorde att företaget tog ett rejält kliv framåt.

-Vi lyckades få BMW-group att lägga en stor del av sin it-miljö hos oss. En affär som kommer att driftsättas i oktober 2016. Samtidigt fick vi ytterligare flera nya kunder och vi kunde bygga upp ett till datacenter. Något som ger oss möjlighet att utveckla ännu fler säkra tjänster och mer plats för nya kunder.

-En anledning till att affärerna börjar ramlar in är också att acceptansen för företag att lägga ut sina servrar externt har ökat, tror Anders Berglund. Genom att dela upp lagringen av viktig data till flera ställen ökar dessutom säkerheten.

Uppgradering
Fortlax har gått från 1.0 till 2.0 och samtidigt bevisat att det är möjligt att få ett stort internationellt företag att välja Norrbotten. Norrlandsfonden har varit med hela vägen.

-De har trott på vår idé och stöttat oss. Utan dem skulle vi inte vara där vi är idag. Mot kunder har det också varit bra att visa att vi har kreditgivares förtroende. Kombinationen Sparbanken Nord, Norrlandsfonden och Almi har verkligen varit lyckosam.  

Anders Berglund är ödmjuk men samtidigt förhoppningsfull inför framtiden.

-Jag vet att it kommer att växa. Allt fler apparater kommer att vara uppkopplade och behovet av datacenters kommer att öka, avslutar han.

Birgitta Cajander, företagsanalytiker Norrlandsfonden

 Birgitta Cajander, företagsanalytiker Norrlandsfonden

Varför tror ni på Fortlax?

Fortlax är ett etablerat företag och det enda i regionen som kan erbjuda den säkerhet som två datacenter innebär och den enda i norra Sverige med sk Tier3 säkerhet. Bolaget har en bra kompetens inom datalagring, drift och kommunikation.  

Hur ser du på framtiden för företaget?

Den ökade digitalisering i samhället ställer krav på säkra drift och lagringslösningar. Fortlax erbjuder kundspecifika lösningar där det råder  extra höga krav på såväl säkerhet som teknologi vilket är  en viktig konkurrensfaktor. Det samarbete bolaget har inlett med BMW har fått stor uppmärksamhet och ger fortsatta möjligheter till nya intressanta affärer.