Revisorer

Johanna Sällvin
Auktoriserad revisor, KPMG Stockholm
Hans Öystilä
Auktoriserad revisor, KPMG Luleå