Revisorer

Johanna Sällvin
Johanna Sällvin
Auktoriserad revisor, KPMG Stockholm
Gunnar Karlsson
Gunnar Karlsson
Auktoriserad revisor, KPMG Skellefteå