Projekt

Aktuella samverkansprojekt

Venture Cup Nord är ett av fyra regionala nätverk som har till uppgift att arrangera en affärsplanetävling för studenter och forskare med syfte att lotsa idéer fram till nystartade företag. Norrlandsfonden deltar i Venture Cup med både finansiella som personella insatser.

Ung företagsamhet är ett samverkansprojekt som har till syfte att stärka ungdomars entreprenörskap.

Företagsinkubatorer som stöttas av Norrlandsfonden är Arctic Business Incubator AB (Luleå), Movexum AB (Gävle) och Åkroken Science Park AB (Sundsvall).