Intressebolag

Ett gemensamt intresse för Norrlands utveckling

Norrlandsfonden finns med som en viktig part i arbetet för Norrlands utveckling, inte bara genom våra låneformer, utan också genom olika intressebolag.

Partnerinvest Norr AB
Bolaget ska som minoritetsägare investera i små och medelstora företag i Norrbottens och Västerbottens län. Investeringar ska ske i partnerskap med privata investerare. Bolaget ägs till hälften av vardera Norrlandsfonden och Almi Invest AB. Till sitt förfogande har bolaget ett kapital om 200 mkr, varav ägarna investerat totalt 60 mkr. Övrig finansiering av bolaget kommer från EU strukturfonder samt regional medfinansiering. www.partnerinvestnorr.se

Norr Sådd Holding AB
Bolaget ska som delägare och aktiv partner bidra till tillkomsten av så kallat såddkapital i anslutning till univeristetsorterna i Norrland. Bolaget är helägt av Norrlandsfonden. Norr Sådd Holding AB är delägare i Lunova AB, Luleå. www.lunova.se

Arctic Business Incubator AB
Bolaget ska bidra till utvecklingen av tillväxtföretag i anslutning till Luleå tekniska universitet genom att erbjuda kompetens, kontor och kapital. Bolaget ägs av fastighets aktiebolaget Polaris, Luleå kommun, Region Norrbotten, Norrlandsfonden och LTU vid Luleå tekniska universitet. www.abi.se