Historik

Med riktiga bergsprängarrötter

Norrlandsfondens pengar kommer ursprungligen från statligt ägda mineralkoncernen LKAB. På 50- och 60-talen var gruvindustrin stark och tanken väcktes på att gruvorna i Malmfälten skulle avsätta utvecklingskapital för att bygga upp ett regionalt näringsliv. Det skulle behövas den dag gruvorna sinade. 1961 inrättades Norrlandsfonden med uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag, genom finansiering av främst små och medelstora företag.

Verksamheten bedrivs i stiftelseform. Styrelse och revisorer utses av regeringen. Fondens stiftelsekapital byggdes upp under drygt två decennier genom årliga tillskott av LKAB åren 1961-1973, och senare av staten (1974-1985). Det har sedan dess förstärkts i två omgångar under 90-talet. Idag har vi ett eget kapital om drygt en miljard kronor som förvaltas självständigt.

Fondens geografiska verksamhetsområde var ursprungligen de fyra nordligaste Norrlandslänen, men utvidgades 1996 till att även omfatta Gävleborgs län. Sedan Norrlandsfonden grundades 1961 har vi lånat ut cirka fem miljarder kronor. De har i sin tur genererat investeringar för cirka 16 miljarder kronor i kundföretagen.

Vid sidan av lånerörelsen har Norrlandsfonden även bidragit till den näringspolitiska infrastrukturen i Norrland genom att ta initiativet till bildandet av bland andra riskkapitalbolagen Partnerinvest Norr AB, Lunova AB och Uminova Invest AB samt forskningsinstitutet MEFOS i Luleå.