God Jul & Gott Nytt År!

Norrlandsfonden har även i år valt att skänka pengar till Hand in Hand istället för andra julgåvor.

Hand in Hand fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Kvinnor är av central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande, medan motsvarande siffra för män är 30-40 %. Att utbilda och stärka kvinnor är därför nyckeln för att utrota fattigdom. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand kvinnor att starta egna företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då ta sig själva och sina familjer ur fattigdom.

 Ingen fattigdom