Umecrine Cognition - läkemedelsutveckling i världsklass

Umecrine Cognition - läkemedelsutveckling i världsklass

​Umecrine Cognition AB i Umeå utvecklar läkemedel mot neurologiska störningar i det centrala nervsystemet, CNS som orsakas av endogena CNS-aktiva steroider (GABA-steroider). Företaget är fokuserat på utveckling och kommersialisering av nya metoder för behandling av Hepatisk Encefalopati hos patienter med leversjukdom.

Umecrine Cognition AB i Umeå utvecklar läkemedel mot neurologiska störningar i det centrala nervsystemet, CNS som orsakas av endogena CNS-aktiva steroider (GABA-steroider). Företaget är fokuserat på utveckling och kommersialisering av nya metoder för behandling av Hepatisk Encefalopati hos patienter med leversjukdom. Nu har bolaget genomfört en finansieringsrunda där huvudägaren Karolinska Development har ledartröjan. Norrlandsfonden deltar som en av finansiärerna.

Företaget är fokuserat på utveckling och kommersialisering av nya metoder för behandling av Hepatisk Encefalopati (HE) hos patienter med leversjukdom, ett växande område med stora medicinska behov. HE är en av de primära komplikationer som Levercirros (Skrumplever) yttrar sig i och är en allvarlig hjärnsjukdom som innebär koncentrationssvårigheter, personlighetsförändring, sömnstörningar, trötthet och i svårare stadier koma, hjärnödem och kan sedemera leda till döden. HE nyttjar mer resurser inom vården än andra sätt på vilka leversjukdom yttrar sig. De senaste årtiondena har det kommit mycket få nya uppfinningar inom detta område och Umecrine Cognitions teknologi representerar ett helt nytt sätt att närma sig det hela. Om detta leder till ett läkemedel skulle det vara av stort värde för patienter och en kommersiell produkt av mycket stort värde.

- Umecrine Cognitions teknologi innebär ett helt nytt angreppssätt att minska GABA-receptor medierad inhibering av signalerna i hjärnan. Nu har vi också börjat titta på andra användningsområden för substansen som har behov av ny behandling och där det finns vetenskapliga belägg för att mekanismen bakom sjukdomen är densamma som den bolaget arbetar med, alltså en överaktivering av GABA-systemet i hjärnan, säger VD Magnus Doverskog.

- Att lyckas med att ta fram en substans som kommer hela vägen fram till läkemedelsutveckling skulle visa på den goda nyttan och kommersialiseringspotentialen hos de norrländska forskningsresultaten, säger Anna Hedström, Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:
Magnus Doverskog, VD Umecrine Cognition, 073 - 039 20 52
Anna Hedström, Norrlandsfonden, 070-279 88 23