Swoosh - Ett växande miljöföretag som fixar allt från propp till renoverat avlopp

Swoosh - Ett växande miljöföretag som fixar allt från propp till renoverat avlopp

​Swoosh Miljöföretaget i Umeå är ett företag som jobbar med miljötekniska frågor och utför tjänster till både företag och hushåll. Detta omfattar högtrycksspolning, slamsugning, torrsugning, tömning av avskiljare och sanering samt TV-inspektion och renovering av rör. Swoosh tar hand om hela kedjan, från avloppsrensning till avloppsrenovering.

Swoosh Miljöföretaget i Umeå är ett företag som jobbar med miljötekniska frågor och utför tjänster till både företag och hushåll. Detta omfattar högtrycksspolning, slamsugning, torrsugning, tömning av avskiljare och sanering samt TV-inspektion och renovering av rör. Swoosh tar hand om hela kedjan, från avloppsrensning till avloppsrenovering. Nu växer företaget och ska bland annat satsa på tillväxt i Mälardalen. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Mikael Gruffman startade Swoosh under 2007 tillsammans med Roger Vikström och Andreas Juneblad. Sedan dess har Swoosh vuxit och är idag en stark aktör i regionen med en omsättning på ca 50 Mkr och ca 50 anställda på orterna Umeå, Lycksele, Örnsköldsvik, Skellefteå, Sundsvall samt Stockholm. Verksamheten i Stockholm, som nu ska expandera, startade upp i april 2014. Mikael Gruffman har lång erfarenhet i branschen med ett förflutet som ägare och VD för Umeå Tank & Miljö, åren 1992 - 2004.

Swoosh vill göra mer än att enbart spola bort akuta proppar. De vill hjälpa kunden hela vägen, från förebyggande kamerabesiktningar till totala renoveringar av hela avloppssystemet med så små störningar för de boende som möjligt.

- Marknaden är stor och vi har som strategi att vara det företag man först tänker på när man får problem med avloppet. Funktionaliteten i en fastighets rörsystem bygger på en fungerande helhet och Swoosh kompletta utbud täcker behoven, säger VD Mikael Gruffman.

I Stockholm jobbar för närvarande 8 personer och man förfogar över 4 stora sug- och slambilar, 2 filmbussar och 2 spolbussar. Här finns en stor marknad att bearbeta och Swoosh ser stor potential att växa utifrån den efterfrågan som finns.

- Swoosh är ett expansivt bolag med genomtänkt framtoning och strategi för att växa. En viktig faktor för deras framgång är att delägarna är erfarna företagare med lång branscherfarenhet. Jag ser fram emot att följa deras expansion, säger Anna Hedström , Norrlandsfonden.