Sport60 erbjuder ett koncept för idrottsföreningar som vill tjäna pengar

Sport60 erbjuder ett koncept för idrottsföreningar som vill tjäna pengar

​Sport60 erbjuder en idrottsförening möjlighet att tjäna pengar genom att sälja 60 minuter idrott. Detta går till så att föreningen genomför en aktivitet som ligger i linje med dess verksamhet, exempelvis löpning, simning etc. Till denna aktivitet värvas supportrar som betalar startavgifter för en eller flera deltagare.

Sport60 erbjuder en idrottsförening möjlighet att tjäna pengar genom att sälja 60 minuter idrott. Detta går till så att föreningen genomför en aktivitet som ligger i linje med dess verksamhet, exempelvis löpning, simning etc. Till denna aktivitet värvas supportrar som betalar startavgifter för en eller flera deltagare. Vid exempelvis en löparaktivitet ska deltagarna springa ett visst antal varv, till detta rekryteras supportrar som betalar deras deltagaravgifter och deltar i en pristävling som tack för stödet. Sport60 administrerar allt detta, fakturerar supportrarna och betalar sedan ut huvuddelen av fakturerat belopp till idrottsföreningen. Företaget har utvecklat ett datasystem för denna hantering. Norrlandsfonden har varit delaktig med finansiering till uppbyggnaden av detta.

- Fördelarna med denna tjänst är att föreningar som ansluter sig slipper ligga på lager med varor som ska säljas, strumpor, kakor och plastpåsar. Föreningen slipper kontanthantering och jakten på redovisning av alla de ungdomar och föräldrar som skickats ut på säljuppdrag, säger Sport60s Styrelseordförande Björn Innala.

De tre entreprenörerna bakom Sport60 har sin bakgrund i Försvarsmakten på olika positioner. En annan gemensam bakgrund är ett mångårigt och djupt engagemang i idrottsrörelsen.

- På senare tid har det ekonomiska stödet till föreningsverksamheten, från såväl kommuner och företag av olika skäl minskat. Detta gör att föreningarna, för att kunna fortsätta driva sin verksamhet på en bibehållen nivå, tvingats till att lägga stort engagemang på att hitta nya sätt att tjäna pengar, säger Björn Innala.

Företagare i Sverige stödjer utvecklingen av idrotten på ett bra sätt. Däremot räcker inte tiden och ekonomin alltid till för att stödja i den omfattning som efterfrågas av föreningarna. Många av landets idrottsföreningar står därför utan möjlighet till stöd från företag. Sport60 kan också med gott samvete påstå att deras verksamhet har minimal miljöpåverkan, ja rentav innebära en förbättring jämfört med många andra alternativ som står idrottsföreningarna till buds.

- Inga produkttransporter, inget avfall och inte heller några utsläpp, förutom de sedvanliga glädjetjut som allt som oftast undslipper de aktiva i en idrottsförenings verksamhet, skrattar Björn Innala.