Specialistläkare investerar i kirurgi

Specialistläkare investerar i kirurgi

​Specialistläkarhuset i Sundsvall har investerat i en toppmodern operationsklinik för dagkirurgiska ingrepp. Med totalt tre operationssalar och toppmodern utrustning är läkarkliniken redo för de flesta typer av operationer som inte kräver övernattningsmöjligheter. Exempel är kirurgiska ingrepp i knän, axlar, händer och fötter.

Specialistläkarhuset i Sundsvall har investerat i en toppmodern operationsklinik för dagkirurgiska ingrepp. Med totalt tre operationssalar och toppmodern utrustning är läkarkliniken redo för de flesta typer av operationer som inte kräver övernattningsmöjligheter. Exempel är kirurgiska ingrepp i knän, axlar, händer och fötter. Andra specialiteter är operationer av öron, näsa, hals, ljumskbråck och åderbråck. Norrlandsfonden har delfinansierat investeringen i operationskliniken.

- Vi inriktar oss främst till försäkringsbolag som erbjuder sina kunder en snabb behandling. Privat personer har redan visat ett stort intresse. Vi söker också samarbete med landstinget i Västernorrland för att avlasta deras köer, säger Håkan Freudenthal, VD för Specialistläkarhuset.

Verksamheten i de nya lokalerna startade försiktigt under december ifjol. Nu opereras det två dagar i veckan, och det är fortfarande långt tills kapacitetstaket är nått.

- Idag använder vi två av tre salar. Redan i projekteringen bestämde vi att bygga för framtida expansion. Ett område som vi troligen kommer att satsa på är operationer för överviktiga, säger Håkan Freudenthal.

Specialistläkarhuset har fem anställda men ytterligare 13 läkare är anknutna till verksamheten genom konsultavtal. Företaget tar emot patienter från hela Sverige, även om Norrland är den största marknaden idag.

- Detta är ett bra exempel på hur företag inom vårdsektorn kan skapa tillväxt i norra Sverige genom att marknadsföra sig på en nationell marknad, säger Marie Nordman, Norrlandsfonden.