Snells Entreprenad satsar på Pajala

Snells Entreprenad satsar på Pajala

​Snells Entreprenad AB är ett familjeägt företag i Pajala som nu genomför en stor investering på orten. Idag bedriver de krossverksamhet i egna samt externa täkter och maskinentreprenad. Nu vill Snells starta en mekanisk verkstad i Pajala för att tillverka slitdetaljer för krossar och siktutrustningar till kunder inom gruvindustrin.

Snells Entreprenad AB är ett familjeägt företag i Pajala som nu genomför en stor investering på orten. Idag bedriver de krossverksamhet i egna samt externa täkter och maskinentreprenad. Nu vill Snells starta en mekanisk verkstad i Pajala för att tillverka slitdetaljer för krossar och siktutrustningar till kunder inom gruvindustrin. Norrlandsfonden deltar med finansiering i satsningen som totalt omfattar nära 30 miljoner kronor.

Snells Entreprenad startades 1965. Då bestod maskinparken av en grävmaskin som anlade skogsvägar. Idag bedriver företaget krossverksamhet i totalt sex egna bergtäkter och har även maskinentreprenad. Den största bergtäkten finns utanför Pajala. De har dessutom två krossanläggningar i Kiruna. Där tillverkas bland annat tillsatsmaterial för sprutbetongen som används till bergförstärkning och filtermaterial till dammar. Krossanläggningarna i Pajala tillverkar material till infrastruktursatsningar, exempelvis vid Northlands gruvbygge, men även till Trafikverkets investeringar samt bostadsbyggandet i Pajala. Totalt har Snells 45 anställda och växer nu ytterligare med verkstadsinvesteringen.

- Verkstadsdelen kommer att bestå av två delar, dels en avdelning för underhåll av fordon och utrustningar samt en avdelning för produktion. Där kommer vi att tillverka slitdetaljer till krossar och siktutrustningar, i första hand till gruvindustrin, säger VD Patrik Snell.

Ett växande företag behöver även kontor samt personalutrymmen och detta kommer nu att förverkligas i och med investeringen som beräknas vara klar i december.

- Snells Entreprenad är ett fint familjeföretag som nu utgör en viktig kugge i regionens växande gruvnäring. Vår medverkan i investeringen är ett exempel på hur Norrlandsfonden är en finansiell partner i de satsningar som görs runt gruvindustrin, säger Susanne Johnsson, Norrlandsfonden.