Scandinavian Medicopter flyger vidare med fler kunder

Scandinavian Medicopter flyger vidare med fler kunder

​Scandinavian Medicopter AB ingår i koncernen Scandinavian Air Ambulance, SAA. Koncernen är med sina baser, som är spridda över Sverige och Finland, Nordens största flyg- och helikopterambulansföretag. Bolaget har ett kontrakt med det finska nationella bolaget FinnHEMS OY som ansvarar för ambulanshelikoptrar i Finland.

Scandinavian Medicopter AB ingår i koncernen Scandinavian Air Ambulance, SAA. Koncernen är med sina baser, som är spridda över Sverige och Finland, Nordens största flyg- och helikopterambulansföretag. Bolaget har ett kontrakt med det finska nationella bolaget FinnHEMS OY som ansvarar för ambulanshelikoptrar i Finland. Från årsskiftet flyger de från baserna Uleåborg och Varkaus/Kuopio och nu under april har de startat upp i Rovaniemi.

- Med anledning av uppdraget i Finland har vi fått utöka vår flotta med 4 nya helikoptrar. Vi har sedan länge en god relation med Norrlandsfonden och därför känns det bra att de vill vara med även på denna finansiering, säger VD Henry Hansen.

Flottan består för närvarande av 12 helikoptrar och 8 flygplan varav ett jetplan. Helikoptrarna och flygplanen är både materiellt och personalmässigt utrustade med hög medicinsk kompetens. Grundbemanningen består av en eller två piloter samt en erfaren sjuksköterska. Vid behov tas även läkare med.

- Vi har följt bolaget under flera år och är imponerade av hur verksamheten kontinuerligt har utvecklats. Bolaget fyller dessutom en viktig roll i Norrlands inland för ambulansflygtransporter, säger Birgitta Cajander som är kundansvarig på Norrlandsfonden.