Satmission får stororder

Satmission får stororder

​Satmission AB i Kalix bedriver utveckling, tillverkning, konsultation, service och försäljning av kommunikationsutrustning för satellitsändningar på en världsmarknad. Kunderna är främst broadcast- och TV bolag. Företaget har fått in stororders från en Sydeuropeisk kund. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Satmission AB i Kalix bedriver utveckling, tillverkning, konsultation, service och försäljning av kommunikationsutrustning för satellitsändningar på en världsmarknad. Kunderna är främst broadcast- och TV bolag. Företaget har fått in stororders från en Sydeuropeisk kund. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Satmission är totalleverantör av sändningslösningar via satellit med bl.a. fordonsmonterade antennsystem. Förutom Satellitupplänksantenner erbjuder bolaget kompletta system som inkluderar styrsystem för antenner samt sändningslösningar för streamingmedia industrin. Satmissions produkter används dagligen i hela världen av ledande broadcast företag, TV bolag och teleoperatörer. Det unika i Satmissions erbjudande är helheten, styrsystemet och övriga uppkopplade enheter går att styras lokalt eller på distans. Oftast levereras skräddarsydda lösningar till kunderna. Bolaget har all utveckling och tillverkning i Kalix.

- Nu sker en utveckling där olika media går in i varandras traditionella domäner. Det berör IT, Telecom, tidnings- och broadcastbranschen vilket ger en ökad efterfrågan på mobila tjänster och rörliga bilder. För att klara den utökade efterfrågan har vi under det senaste året lagt ut många tidskrävande produktionsmoment till ett flertal specialiserade lokala underleverantörer, vi har fördubblat vår personalstyrka samt flyttat in i större produktionslokaler säger Arto Brushane, VD Satmission.

- Satmission har gjort en imponerande resa med produktutveckling, effektiviseringar och ökad närvaro på marknaden. De verkar inom ett expansivt teknikområde och jag ser fram emot att följa deras framtida expansion, säger Birgitta Cajander, Norrlandsfonden.