Retailtech-bolaget Leeroy säkrar kapital för fortsatt satsning

​Det Sundsvallsbaserade IT-utvecklingsbolaget LEEROY har under hösten säkrat finansiering för den planerade tillväxten. Pengarna ska användas för att anställa ytterligare personal i både Sundsvall (teknikutveckling) och Stockholm (marknad) för att färdigställa produkten och lansera den i Europa. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Det Sundsvallsbaserade IT-utvecklingsbolaget LEEROY har under hösten säkrat finansiering för den planerade tillväxten. Pengarna ska användas för att anställa ytterligare personal i både Sundsvall (teknikutveckling) och Stockholm (marknad) för att färdigställa produkten och lansera den i Europa. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

IT-utvecklingsbolaget LEEROY utvecklar en SAAS-baserad IT-plattform som möjliggör för butikskedjor att, i realtid kommunicera med sina kunder både i butik och via mobilen genom att använda historiska kundspecifik data baserat på handelsmönster, preferenser mm. På det sättet kan butikskedjan följa kundens interaktion innan, under och efter köpet, bl a genom positioneringsdata, och analysera hur framtida kommunikation bör ske för bästa utfall och kundnöjdhet. Under våren förvärvades också en kompletterande teknisk plattform för mobil med integration mot betallösningar vilket skapar ett ännu starkare erbjudande.

LEEROY har under hösten säkrat 15 mkr i nytt kapital via det Stockholmsbaserad Zenith Venture Capital och Norrlandsfonden för nödvändiga resurser för den planerade tillväxten. Pengarna ska användas för att anställa ytterligare personal i både Sundsvall och Stockholm för att färdigställa produkten och lansera den i Europa.

- Norrlandsfonden har följt och stöttat LEEROYs utveckling sedan 2008, och jag är stolt över att vi får förtroendet att delta även i den kommande satsningen ut på den internationella marknaden tillsammans med den nya delägaren som jag är övertygad om kommer att tillföra mycket värdefull kompetens och erfarenhet till bolaget. LEEROYs SAAS-lösning ligger helt rätt i tiden då konsumenter i allt högre grad värdesätter individuellt anpassade erbjudanden och återkoppling oavsett om man handlar i butik eller mobilt, och detta ställer stora krav på retailaktörernas förmåga att hantera kunddata", säger Lars Johansson, företagsanalytiker vid Norrlandsfonden.