Rekordstora investeringar hos norrländska företag

Rekordstora investeringar hos norrländska företag

Den starka konjunkturen medförde ett stort behov av kapital i norrländska företag under 2016. Norrlandsfonden lånade under året ut 450 miljoner kronor. Det är 70% mer än under 2015 och den största utlåningen någonsin under de 55 år som Norrlandsfonden verkat i regionen. Pengarna har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på drygt 2,5 miljarder kronor i Norrland.

Den starka konjunkturen medförde ett stort behov av kapital i norrländska företag under 2016. Norrlandsfonden, vars topplån finansierar företag i de fem norrlandslänen, lånade under året ut 450 miljoner kronor. Det är 70% mer än under 2015 och den största utlåningen någonsin under de 55 år som Norrlandsfonden verkat i regionen. Pengarna har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på drygt 2,5 miljarder kronor i Norrland.

Främst handlar det om lån till expansion av olika slag, men också till ett antal företagsförvärv, där nya ägare kommer in och vill genomföra nysatsningar.

- Vi räknar med att behovet av kapital fortsätter att vara högt. Den konjunkturbarometer vi presenterade i november visade enligt företagens bedömningar att konjunkturen i Norrland har rört sig ett litet snäpp uppåt sedan förra hösten och prognoserna pekar på att uppgången kommer att hålla i sig, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Uppgång i norrlandslänen under våren

Industrin i Norrland ser dessutom framför sig en förbättring av konjunkturen till våren. Det förväntas både ökad export och förbättrad inhemsk efterfrågan. Om inget oförutsett negativt scenario uppstår i världsekonomin så tror vi att investeringarna ökar ytterligare inom de flesta branscher. Vi räknar därför med en fortsatt hög utlåning till norrländska företag under 2017, säger Lars-Olov Söderström.

Här följer ett exempel på satsning i Norrbotten där Norrlandsfonden deltagit med finansiering under 2016:

Lindbäcks bygger Europas modernaste produktionsanläggning av flerbostadshus

Familjeföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå har haft en lång resa och en spännande utveckling sedan starten, fyra generationer tillbaka. I dag är företaget med säte i Piteå en av de ledande aktörerna på en konkurrensutsatt marknad. Nu bygger företaget det som kommer att bli Europas modernaste anläggning för en hållbar produktion av flerbostadshus. Norrlandsfonden är en av finansiärerna till satsningen.

- Målet med produktionsanläggningen är att tredubbla Lindbäcks produktionskapacitet och säkra fortsatta leveranser till externa kunder och projekt i egen regi till företagets huvudmarknader i norr, Mälardalen och västkusten. En investering på nära en halv miljard kronor och som kommer att skapa ca 150 nya arbetstillfällen, säger Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg AB.