Polarfönster får nya ägare

Polarfönster får nya ägare

​Polarfönster i Korpilombolo har en lång historik som tillverkare av kvalitetsfönster och som Älvsbyhus enda leverantör av fönster. Nuvarande ägare är bosatt i södra Sverige och vill nu koncentrera sig på den verksamhet han bedriver där. De nya ägarna ser goda möjligheter att utveckla bolaget vidare mot nya mål. Norrlandsfonden är en av finansiärerna till förvärvet.

Polarfönster i Korpilombolo har en lång historik som tillverkare av kvalitetsfönster och som Älvsbyhus enda leverantör av fönster. Nuvarande ägare är bosatt i södra Sverige och vill nu koncentrera sig på den verksamhet han bedriver där. De nya ägarna ser goda möjligheter att utveckla bolaget vidare mot nya mål. Norrlandsfonden är en av finansiärerna till förvärvet.

Polarfönster har en historik som går 70 år tillbaka i tiden under namnet Fönsterelement AB. Älvsbyhus förvärvade Polarfönster AB i slutet av 80-talet. I samband med förvärvet genomfördes ett stort investeringsprogram. Sedan dess har Älvsbyhus varit företagets huvudkund. I slutet av 90-talet fick dock Polarfönster fristående ägare igen, men volymerna till Älvsbyhus ökade och ytterligare investeringar genomfördes under början av 2000-talet. Älvsbyhus är fortfarande en stor kund.

Polarfönster tillverkar 3-glasfönster och 2-glasfönster i trä och aluminium som inåtgående och utåtgående fönster, fasta fönster , vridfönster och fönsterdörrar. Alla fönster tillverkas av kärnfura som har en naturlig impregnering som ger en hållbarhet i generationer.

De nya ägarna är Tomas Korvi, John Sandström, och Kari Huotari, Ägarna har en bakgrund inom byggbranschen, marknad och organisationsutveckling och kompletterar varandra. Totalt har bolaget 22 anställda. John Sandström blir VD och Tomas Korvi axlar rollen som marknadsansvarig.

– Vi ser verkligen fram emot detta. Det ska bli spännande att ta över denna välskötta verksamhet. Vi har en långsiktig plan för utvecklingen av Polarfönster som känns bra både för oss, företaget och bygden, säger VD John Sandström.

Norrlandsfonden, som är delfinansiär i förvärvet, ser positivt på de nya ägarnas förmåga att utveckla verksamheten.

– Deras kompetenser är bra för Polarfönsters framtida utveckling. Verksamheten är också en viktig arbetsgivare på orten, säger Birgitta Cajander, Norrlandsfonden.

För mer information, kontakta:

John Sandström, VD Polarfönster AB, 070-383 26 00
Birgitta Cajander, Norrlandsfonden, 070-626 42 62