Nymek och Siljum Mekan krokar arm

Nymek och Siljum Mekan krokar arm

​Verkstadsföretaget Nymek i Mjödvattnet, Skellefteå förvärvar branschkollegan Siljum Mekan i Bygdsiljum. Företagen kommer även fortsättningsvis att arbeta under sina egna namn och bedriva verksamhet på båda orterna. Tillsammans utgör de ett starkt team som nu definitivt krokat arm inför en spännande framtid med utmaningar och möjligheter. Norrlandsfonden deltar som finansiär i affären.

Verkstadsföretaget Nymek i Mjödvattnet, Skellefteå förvärvar branschkollegan Siljum Mekan i Bygdsiljum. Företagen kommer även fortsättningsvis att arbeta under sina egna namn och bedriva verksamhet på båda orterna. Tillsammans utgör de ett starkt team som nu definitivt krokat arm inför en spännande framtid med utmaningar och möjligheter. Norrlandsfonden deltar som finansiär i affären.

Det är två anrika västerbottensföretag som nu går samman. Nymek startade 1948 på en gård i Mjödvattnet med traktens bönder som kunder. Företaget har sedan växt och har idag kunder med världsledande produkter. Nymeks komponenter sprids globalt. Siljum Mekan startade 1968 och har genomfört en liknande resa. Båda företagen är kompletta system- och komponenttillverkare till produktägande industrikunder. Bland annat är de underleverantörer till fordonsindustrin. Siljum Mekan tillverkar och säljer också skopor och plogutrustning till maskinentreprenörer. (kommentar samt motivering av betygsättning rörande nuläget samt eventuell förändring av betygssättning i samband med investeringen/finansieringen.) Verkstäderna ligger 4 mil från varandra och har närhet till kunder och logistikcentrum i Skellefteå och Umeå.

- När vi började titta på möjligheten att förvärva Siljum Mekan blev vi överraskade över hur stora synergieffekter som kan uppnås. Exempelvis hur väl våra maskinparker kompletterar varandra, säger Christian Strand, VD för Nymek.

Förutom att de båda bolagen kommer att kunna använda gemensamma system för produktion, kvalitetsstyrning och lagerhållning, så kommer Nymek att kunna bearbeta komponenter till Siljum Mekan. Samtidigt är viss produktion idag en flaskhals i Nymek och denna kommer att kunna utföras i Bygdsiljum.

- Förvärvet betyder att företagen får förutsättningar att stärka sina positioner på marknaden. Deras verksamheter kan utvecklas och de kommer även fortsättningsvis att vara stabila verkstadsföretag. Det känns bra att vara med på deras resa, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.