Nya vd:n för SLAO känner optimism

Nya vd:n för SLAO känner optimism

​Titti Rodling klev på jobbet som ny vd för SLAO den 1 februari. Hon ser en optimism bland anläggningsansvariga i hela landet – inte minst i Norrland. – Det finns en klar och tydlig framtidstro vilket leder till investeringar, säger hon.

Titti Rodling klev på jobbet som ny vd för SLAO den 1 februari. Hon ser en optimism bland anläggningsansvariga i hela landet – inte minst i Norrland. – Det finns en klar och tydlig framtidstro vilket leder till investeringar, säger hon.

SLAO är Sveriges Skidanläggningars Organisation och tidigare elitalpinisten Titti Rodling är dess nya vd. Hon ska jobba för de drygt 220 medlemmarna som är verksamma iliftverksamhet, uthyrning av skidutrustning och skidskola. Det handlar i stora drag om säkerhetsfrågor, kompetensutveckling och, självklart, attraktionskraft. Sektorn alpin turism har under de senaste åren vuxit kraftigt, det visar inte minst konjunkturbarometern för 2015 där det också förutspås en fortsatt ökning under 2016.

– Anläggningarna har gjort kraftfulla investeringar de senaste åren, bara under 2015 satsades det totalt 286 miljoner kronor. Liftar på Dundret och i Vemdalen stod för mellan 80 och 90 miljoner av den summan, men det satsas också på snösystem, infrastruktur, hotell och restauranger. Antalet bäddar har ökat kraftigt.

– Det finns en framtidstro vilket gör att andra typer av investerare och finansiärer ger sig in som långsiktiga aktörer. Det skapar livskraft i ett längre perspektiv, fortsätter Titti Rodling som har kunnat följa utvecklingen över tid. Från sin aktiva tid i den svenska alpina eliten under 90-talet via tio år som verksam och bosatt i Åre till nuläget – med kraftig expansion på de flesta håll.

– Kärnan kommer naturligtvis alltid att vara skidåkningen men det blir allt mer väsentligt att skapa förutsättningar för verksamhet hela året runt. På så vis utvecklar vår bransch sin roll som besöksnäring samtidigt som nya hållbara arbetstillfällen skapas.

– Sedan finns det alltid platser där året runt verksamhet av naturliga skäl inte fungerar beroende på infrastruktur och naturens beskaffenhet.

2015 betydde även en rekordomsättning för liftkortförsäljningen med totalt 1,3 miljarder kronor varav 600 miljoner i Norrland och Titti Rodling ser ingenting i sin kristallkula som motsäger en fortsatt expansion.

– Nej tvärtom, jag delar den framtidstro som finns. Det finns kraft och kreativitet där ute och en stor vilja att göra allt bättre, snyggare och mer hållbart. I inledningsskedet blir min personliga uppgift att identifiera de frågor som medlemmarna vill driva, därefter blir det verkstad! Det är ett stort privilegium att få jobba med hälsa, friskvård, livsstil, glädje och uteliv. Vi måste få ut fler unga i backarna och här spelar inte minst de mindre anläggningarna en stor roll som hjärtat i processen, konstaterar Titti Rodling avslutningsvis