Norrlandsfondens årsredovisning 2011

Norrlandsfondens årsredovisning 2011

År 2011 i sammandrag:

Hög utlåning
Norrlandsfonden lånade under år 2011 ut 329 Mkr till 116 företag vilket är den näst högsta utlåningsvolymen i vår historia. Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv med drygt 2 miljarder kronor. Glädjande är också att Norrlandsfondens 382 kunder vid årsskiftet kan redovisa en bra tillväxt i omsättning och antal anställda sett över femårsperioden 2006–2010.

God finansiell ställning
Norrlandsfonden står fortsatt stark och har god ekonomisk stabilitet även om år 2011 resulterade i en förlust. Ökade kreditförluster under året främst kopplade till ett par högteknologiska kunder förändrar inte den framtida möjligheten för Norrlandsfonden att utifrån en stark balansräkning vara riskvillig och uthållig i utlåningsverksamheten.

Läs mer i bifogad årsredovisning.