Metasphere Technology i Luleå växer med draghjälp från Norrlandsfonden

Metasphere Technology i Luleå växer med draghjälp från Norrlandsfonden

​Norrlandsfondens avtal med Europeiska Investeringsfonden ger en halv miljard till investeringar. Metasphere Technology i Luleå är ett av de första företagen som tar del av det nya kapitalet.

Norrlandsfondens avtal med Europeiska Investeringsfonden ger en halv miljard till investeringar. Metasphere Technology i Luleå är ett av de första företagen som tar del av det nya kapitalet. – Vi har haft Norrlandsfonden som en partner hela vägen och utan dem hade vi aldrig varit där vi är i dag. Med de 10 mKr i medfinansiering som de nu investerar ger de oss möjligheterna att öka produktionskapaciteten och därmed möta marknaden, konstaterar Jan Wicén, vd.

Totalt investerar Metasphere 50 mKr i detta expansiva utvecklingsskede som just nu pågår i industrilokalerna på Bergnäset. Företaget är unikt på en mycket specifik spelplan med sikte på att vara världsledande i pulvermetallurgi inom två år.

– Vi gör det metallurger drömt om tidigare. 2020 ser vi oss som globalt ledande och förstahandsvalet för köp av designade, kundanpassade sfäriska kulor. Visionen är en omsättning på en miljard, fortsätter Jan Wicén.

Vad är det då Metasphere gör?

– Enkelt förklarat så sätter vi ihop metaller och legeringar som normalt sätt varken ska eller kan sitta ihop. Vi kan designa egenskaper hos material som aldrig tidigare funnits. Det är nanoteknik på molekylär nivå, en unik process som högförädlar hårdsmälta metaller, keramer och legeringar till ett metallpulver som sedan kan användas till att förstärka ytskikt. De sprutas, svetsas eller värms fast, säger grundaren av företaget Urban Rönnbäck som via sitt tidigare arbete i Ryssland kom i kontakt med forskare där som hade spetskompetensen – men som saknade möjligheterna att kommersialisera resultaten.

– Det var första spadtaget. Vi kan säga att rysk spjutspetsforskning mötte svensk ingenjörskonst och entreprenörskap. De behövde oss, och vi behövde dem. Nu är det en oslagbar kombination, fortsätter Rönnbäck.

Den stora satsning som nu görs möjliggör tillverkning i stor skala vilket också sätter Metasphere i förarsätet för att kliva in som en ledande aktör på marknaden. Med världen som spelplan.

– Vi har precis fått C.Stark, som är en av världens tre lednade föregat inom metalurgisk utveckling som stategisk partner. Det validerar oss på marknaden, påpekar Jan Wicén.