Lyckade entreprenörsämnen återfinns bland medelålders

Lyckade entreprenörsämnen återfinns bland medelålders

​Den ideale entreprenören är ofta en medelålders man eller kvinna som jobbar i ett större företag och som kommer på en smart idé om något som kan göras bättre och billigare. En annan bra modell för framgångsrikt tillväxtföretagande är att para ihop en ung entusiastisk entreprenör med en äldre, mer erfaren person med branschvana.

Den ideale entreprenören är ofta en medelålders man eller kvinna som jobbar i ett större företag och som kommer på en smart idé om något som kan göras bättre och billigare. En annan bra modell för framgångsrikt tillväxtföretagande är att para ihop en ung entusiastisk entreprenör med en äldre, mer erfaren person med branschvana. Detta säger Rune Andersson, ordförande i Innovationskraft Sverige, vid måndagens IVA-konferens i Luleå.

Bland talarna på Konferensen ”Tillväxt och utveckling i Norrbottens län” fanns förutom Rune Andersson även LKABs VD Lars-Erik Aaro, landshövding Sven-Erik Österberg samt professor Maryanne Feldmann från University of North Carolina. Mötet anordnades av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) genom deras projekt Innovationskraft Sverige i samarbete med LTU och Norrlandsfonden. Ett viktigt syfte är att bidra till att regionala innovationsstrategier leder till handling.

Vid måndagens möte som lockade ca 100 deltagare, diskuterades bland annat gruvnäringens roll för tillväxt och teknikutveckling, universitetets roll i innovationssystemet, internationaliseringens påverkan på länet samt hur stödsystemen för innovation och entreprenörskap är organiserade. Arbetet i regionen fortsätter under året i en serie aktiviteter. Dessa ska bidra till att fler vill utveckla sin idé till en ny produkt, tjänst eller process och till fler investeringar i länet.