KYAB jagar energitjuvarna på flykten

KYAB jagar energitjuvarna på flykten

​KYABs affärsidé är att hjälpa fastighetsägare att minska sin energiförbrukning genom att kombinera mätning, visualisering och rådgivning.

KYABs affärsidé är att hjälpa fastighetsägare att minska sin energiförbrukning genom att kombinera mätning, visualisering och rådgivning.

Mätsystemet med produktsortimentet Saber baseras på en patenterad teknologi som grundaren och VDn för KYAB, Kimmo Yliniemi, utvecklat under sin tid som forskare vid Luleå tekniska universitet. Mätsystemet kopplas till fastighetens energimätare och till Internet där kunden via en webbportal kan se sin egen energiförbrukning. Kunden kan även få information om hur man kan påverka och sänka förbrukningen och därmed kostnaden.

- Systemet kan även mäta elektricitet, varmvatten, kallvatten, varmvattencirkulation, temperatur med separation för olika verksamheter i samma fastighet, säger VD Kimmo Yliniemi.

Kimmos forskning fokuserade främst på mätning av energiförbrukning i fjärrvärmesystem och detta har levt kvar i KYABs mätsystem som är specialiserade på att optimera den typen av system.

- Våra kunder är kommersiella fastigheter och industrilokaler, flerfamiljshus och småhus. Kulturens hus i Luleå är ett exempel på en större fastighet som använder våra system, säger Kimmo.

Med hjälp av bland andra Norrlandsfonden aktiverar KYAB nu försäljningen genom att stärka upp organisationen. Birgitta Cajander vid Norrlandsfonden tror att vi kommer att få se mer av företagets mätsystem i framtiden:

- Jag är övertygad om att med hänsyn till de nya krav inom energi- och miljöområdet som nu växer fram så ligger bolaget rätt i tiden med sitt produktprogram, säger Birgitta Cajander.