Jag önskar dig en skön sommar!

Jag önskar dig en skön sommar!

​I Luleå har vädret den sista veckan äntligen visat sommartecken. Det är inte enbart vädret som haft lågtryckstendens under våren och försommaren. Även världsekonomin har under en längre tid präglats av ett lägre tryckfrämst påverkat av en tilltagande osäkerhet om förmågan att hantera den europeiska skuldkrisen.

I Luleå har vädret den sista veckan äntligen visat sommartecken. Det är inte enbart vädret som haft lågtryckstendens under våren och försommaren. Även världsekonomin har under en längre tid präglats av ett lägre tryckfrämst påverkat av en tilltagande osäkerhet om förmågan att hantera den europeiska skuldkrisen. För Norrlandsfondens del har det inneburit en minskad utlåning under det första halvåret. Vi kan hos många företag läsa av en återhållsamhet i att satsa framåt. Ett helt naturligt förhållningssätt i tider av oklara marknadsförutsättningar. Samtidigt gläds vi åt många intressanta utvecklingsplaner som väntar på att bli sjösatta när ”väderutsikterna” upplevs som de rätta.

För Norrlandsfondens del tar vi nu semester och hoppas att en skön sommar ger oss själva, våra kunder och partners välbehövlig rekreation. En annan förhoppning är de mörka molnen på den ekonomiska himlen börjar att skingras och att vi i augusti möts med en stärkt framtidstro.

Lars-Olov Söderström