Investering i nya lokaler för Lindholms Bil i Umeå

Investering i nya lokaler för Lindholms Bil i Umeå

​Nya Bilhuset Förvaltning AB är ett nystartat fastighetsbolag som har grundats för att förse bilkoncernen Lindholms Bil med ändamålsenliga lokaler. Nu bygger bolaget nytt som ska vara inflyttningsklart hösten. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Nya Bilhuset Förvaltning AB är ett nystartat fastighetsbolag som har grundats för att förse bilkoncernen Lindholms Bil med ändamålsenliga lokaler. Nu bygger bolaget nytt som ska vara inflyttningsklart hösten. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Lindholms Bil är återförsäljare för BMW, ett märke som har tydliga krav på försäljningslokalernas utseende, kapacitet och standard. Därför krävs investeringar. Dessutom kräver expansionen i Lindholms Bil att investeringen genomförs. Ägarkonstellationen i fastighetsbolaget Nya Bilhuset är den samma som i Lindholms Bil koncernen

- Byggnaden, som placeras i Ersboda, kommer att vara på 3200 kvm i bottenplan samt inrymma entresolplan om 500 kvm. Vi kommer att inrymma bilhall, verkstad, kontor och lager. Lokalerna kommer att följa den av BMW satta Retailstandarden för en fullserviceanläggning, säger delägaren Glenn Bergström.

I byggnaden inryms dessutom ett företag som bedriver reconditionering, Sixt bilutyrning samt ett nystartat däckföretag, Lindholms Däck. Alla företagen är anknutna till koncernen.

Lindholms bil visar upp en stadig tillväxt sedan 2007 vilket också innebär att eftermarknaden fortsatt beräknas växa eftersom ett större antal bilar som sålts från bolaget också servas.

- I och med denna fastighetsinvestering har bolaget möjlighet att växa ytterligare samt erbjuda kunderna ändamålsenliga och attraktiva lokaler, säger Anna Hedström, Norrlandsfonden.