Hälsingestintans etiska koncept på export

Hälsingestintans etiska koncept på export

​Norrlandsfondens kund Hälsingestintan vill hjälpa till att förbättra djuromsorg och köttkvalité i Frankrike. På senare tid har en lång rad avslöjanden om djurplågeri vid franska slakterier upprört konsumenter, som sagt att de inte längre vill äta kött.

Norrlandsfondens kund Hälsingestintan vill hjälpa till att förbättra djuromsorg och köttkvalité i Frankrike. På senare tid har en lång rad avslöjanden om djurplågeri vid franska slakterier upprört konsumenter, som sagt att de inte längre vill äta kött. Bland annat dagstidningen Le Monde och fransk tv har uppmärksammat Hälsingestintans mer djurvänliga metoder. Franck Ribière, producent och manusförfattare till dokumentären Steak Revolution tar nu Hälsingestintans koncept till Frankrike.

2015 lanserade Hälsingestintan Europas första mobila slakteri för nötkreatur. Företagets etiska koncept för köttproduktion eliminerar all slakttransport vilket förbättrar djuromsorgen när djuren slaktas på gården i sin invanda miljö och slipper stressande transporter. Konceptet innefattar också en digital spårbarhet som gör att kunden får vetskap om exakt vilken gård djuret kommer ifrån, något som för bönder och konsumenter närmare varandra. Målet är en hållbar köttproduktion, där bättre djuromsorg och hög köttkvalitet går hand i hand. Norrlandsfonden deltog som finansiär i denna satsning.

Hälsingestintan har fått många internationella förfrågningar och första marknaden att ta till sig konceptet blir Frankrike, vars konsumenter länge har protesterat mot den dåliga djurhållningen inom köttindustrin.

– Vi är helt övertygade om att det här konceptet är rätt för den franska marknaden. Jag har i många år rest världen runt i jakt på det perfekta köttet och har länge velat förbättra djuromsorgen. Vi ger de franska konsumenterna en god anledning att fortsätta att äta kött, producerat på ett etiskt och hållbart sätt, säger Franck Ribière.

Hälsingestintan och det franska bolaget S.A.S Boeuf Ethique tecknar ett flerårigt samarbetsavtal som innebär att Hälsingestintan kommer överföra sin kunskap inom djuromsorg, mobil slakt och spårbarhet. Målet är att konceptet ska vara etablerat i Frankrike under 2017.

– Vi ser det här som ett utmärkt första steg för oss att etablera vårt koncept på fler, nya marknader säger Henrik Viken, vice VD och ansvarig för Hälsingestintans internationella affär.

Britt-Marie Stegs, Hälsingestintans grundare, ser det nya avtalet som ett steg i rätt riktning för att sprida kunskapen om en mer etisk och hållbar köttproduktion till fler länder.

– Det är med stor glädje vi kan konstatera att Hälsingestintans koncept som bygger på värderingar som ärlighet, transparens, god djuromsorg och hög köttkvalitet visar sig ha stor bärighet även utanför Sverige. Bönderna, djuren och konsumenterna förtjänar detta, säger Britt-Marie Stegs.

Lars Johansson, Norrlandsfonden, menar att satsningen på etisk hantering av djur, med investeringar i mobilt slakteri, egen djuruppfödning och total spårbarhet har visat sig ligga väl i tiden.

- Den positiva uppmärksamhet som Hälsingestintan nu får i internationell press kring deras satsning är välförtjänt, säger Lars Johansson. 

Presskontakt Hälsingestintan

Anna Stegs, press och kommunikation

press@halsingestintan.se

+46706559594

Kontakt Norrlandsfonden

Lars Johansson

+46703128250