Hälsingestintan satsar på god djurhållning

Hälsingestintan satsar på god djurhållning

​Hälsingestintan är ett ledande varumärke inom nötkött på den svenska marknaden. Nu satsar bolaget på mobila slakterier för såväl humanare djurhantering som förbättrad miljöpåverkan genom minskade transporter, samtidigt som man ökar lönsamheten. Med utökad egen djurhållning säkrar man också tillgången till kött av rätt kvalitet. Norrlandsfonden är en av finansiärerna i satsningen.

Hälsingestintan är ett ledande varumärke inom nötkött på den svenska marknaden. Nu satsar bolaget på mobila slakterier för såväl humanare djurhantering som förbättrad miljöpåverkan genom minskade transporter, samtidigt som man ökar lönsamheten. Med utökad egen djurhållning säkrar man också tillgången till kött av rätt kvalitet. Norrlandsfonden är en av finansiärerna i satsningen.

Hälsingestintan vill minska beroendet av hyrda slakteritjänster och säkerställa önskad köttkvalitet genom investera i två mobila slakterier. Konstruktionen av två specialbyggda långtradare pågår just nu i Finland. Framme vid gården ska bilarna dockas ihop och bilda en sluten enhet där den ena fungerar som slakteri och den andra som kylrum. Hälsingestintan vill också utöka djurhållning med egna nötdjur som föds upp på arrenderad mark.

- Vi tror att det här är en helt ny väg att gå när det gäller matproduktion. Vi tar ansvar för hela kedjan från uppfödning till försäljning, säger Britt-Marie Stegs grundare av köttföretaget Hälsingestintan och initiativtagare till projektet.

Utformningen av slakterierna har planerats tillsammans med Institutionen för husdjurens välmående och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU där Bo Algers, professor i husdjurshygien är chef.

- Slakt direkt på gården ger den bästa djurvälfärden genom att de stressfyllda momenten vid slakttransporter och vistelse på slakteriet försvinner. För djuren är detta det absolut bästa, säger Bo Algers.

Norrlandsfondens Lars Johansson välkomnar satsningen som förbättrar för produktkvalitet, djurhållning och lönsamhet.

- Många av oss betalar hellre lite mer för kött från djur som levt ett bra liv och som sluppit långa transporter. Därför tror vi på Hälsingestintans satsning, säger Lars Johansson.